Studia dla wybitnych

studia dla wybitnych1Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Przyjęta przez Parlament RP wiosną 2015 r. ustawa zostala opoublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 860/2015.

Umożliwia ona takie wsparcie i realizację programu "Studia dla wybitnych”. Startujący w 2016 roku program to pierwszy publiczny projekt finansowania całości studiów za granicą.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych