Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

man 814697 180Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie informujemy, że studenci oraz doktoranci WNoZ mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. 

Informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2016/2017 oraz wzory wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >> 

docxSzczegółowy tryb składania wniosków określa Zarządznie nr 135 Rektora UMK z dnia 29.08.2016 r. w sprawie procedury składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcias studentom na rok akademicki 2016/2017 w UMK13.73 KB

pdfZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 135 z dnia 29.08.2016 r. 249.19 KB

pdfZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 135 z dnia 29.08.2016 r. 797.45 KB

Jednocześnie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 7 września 2016 r. został uruchomiony generator wniosków o stypendium ministra na rok 2016/2017. Generator jest dostępny na stronie https://usosweb.umk.pl w sekcji "Dla studentów".

Wniosek z wykorzystaniem generatora mogą złożyć studenci rozliczeni (którzy zaliczyli rok akademicki 2015/2016 i zostali wpisani na kolejny semestr w roku akademickim 2016/2017). Terminy składania wniosków dla poszczególnych wydziałów określone są w załączniku nr 1 do *zarządzenia nr 135 Rektora UMK* *z dnia 29 sierpnia 2016 r.*

Jeżeli w trakcie wypełniania wniosku napotkacie Państwo na jakieś trudności, uprzejmie prosimy o zgłaszanie ich na adres usos@umk.pl.

Wnioski (część A i B) wraz z załącznikami o przyznanie stypendium należy składać w wersji wydruku papierowegow Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, pokój nr 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2016 r.