Wykład z zakresu kognitywistyki

sala 4Dnia 15 lipca 2015 r. o godz. 12.30 w s. nr 4 w budynku przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 odbędzie się wykład w języku angielskim pt.: "Narzędzia stosowane w kognitywistyce".

Wykład poprowadzi Pani Prof. Margaret A. Niznikiewicz, Ph.D., Associate Professor in Psychiatry at Harvard Medical School, Director of Cognitive Neuroscience Laboratory at Boston VA Healthcare System, Brockton and Beth Israel Deaconess Hospital, Boston.

Tematyka wykładu obejmować będzie następujące kwestie:

1. ERP w badaniach funkcji poznawczych:

  • procesy przeduwagowe;
  • uwaga i pamięć operacyjna;
  • język i emocje;
  • czy neuronauka jest istotnym obszarem badań naukowych.

 

2. FMRI i mapowanie funkcji mózgu - co utraciliśmy, a co możemy zyskać:

  • uwaga i pamięć operacyjna
  • język i system semantyczny
  • prozodia i emocje

 

Wszystkich pracowników oraz studentów UMK

serdecznie zapraszamy