Nowe regulacje dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

biuletyn UMK zdjęcie ilustracyjneOd dnia 01.07.2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30.06.2015 r. stanowiące regulamin przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Zarządzenie Rektora nr 91 wraz załącznikami dostępne jest na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM >>