Nowy kierunek studiów - Organizacja opieki nad osobą starszą

plakat organizacja 3Od roku akademickiego 2015/2016 uruchomione zostają stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie I stopnia na kierunku Organizacja opieki nad osobą starszą prowadzone przez trzy wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Teologiczny, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

 • studia z przyszłością – starzenie się społeczeństw i związany z tym wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad osobami starszymi,
 • perspektywa stworzenia własnego stanowiska pracy oraz generowania nowych miejsc zatrudnienia, zdobycie kompetencji animatora czasu wolnego osoby starszej,
 • pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej osoby starszej,
 • nabycie umiejętności korzystania z wachlarza metod i strategii stosowanych w systemie wspomagania,
 • wspierania i pomocy osobom starszym, uzyskanie wartościowej wiedzy z zakresu psychologii oraz medycznych aspektów opieki nad osobą starszą, przydatnej także w opiece nad bliskimi,
 • możliwość zmienienia społecznego postrzegania starości – od pasywności do aktywności seniorów, możliwość aktywnego wspomagania właściwych relacji międzypokoleniowych,
 • możliwość studiowania w formule  30+ (dla osób czynnych zawodowo powyżej 30 roku życia),
 • pewna praca w Polsce i za granicą – instytucje i placówki opiekuńcze, służba zdrowia, domy pomocy społecznej, placówki kulturalno-oświatowe, kluby seniora, ośrodki opieki paliatywnej.

 

Co po studiach?

 • uzyskanie kwalifikacji kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobą starszą,
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich  II stopnia,
 • aktywny wkład w podnoszenie jakości usług opiekuńczych i zdrowotnych świadczonych ludziom w podeszłym wieku,
 • studiowanie w obszarze opieki nad osobą starszą wpisuje się w cele „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020”.