Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych 29-30.05.2015 r.Uprzejmie informujemy, że w dniach 28-29 maja 2015 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie obrad omówiono następujące tematy:

  • nowe zasady przeprowadzania ocen jakości kształcenia przez PKA,
  • centra symulacji medycznych dla Uniwersytetów Medycznych,
  • szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora,
  • szczegóły dotyczące kształcenia na kierunku: pielęgniarstwo i fizjoterapia, w tym: standardy nauczania, plany i programy nauczania, profile kształcenia, praktyki.

 
W ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Galeria zdjęć z Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu >>