Bydgoskie Spotkania Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w BydgoszczyLogo 600 dpi Komisja ds. Położnych
przy OIPiP w Bydgoszczy
Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy
oraz
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii 
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu UMK
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mają zaszczyt zaprosić
na

III KONFERECJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
pt. „Bydgoskie Spotkania Położnych”
z okazji
KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku