Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy - stan aktualny i przyszłość”

Katedra i Klinika Geriatrii LOGOKatedra i Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK zaprasza 29 maja 2015 r. na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy - stan aktualny i przyszłość”