Najlepszy student / absolwent w roku akademickim 2016/2017

medalZgodnie  z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu w roku akademickim 2016/2017 oraz do wyróżnienia za osiągniecie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej, można składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w terminie do dnia 25.08.2016 r.

docSzczegółowe informacje>>34 KB

docwzory wniosków>>>44 KB