STN DRiFP na Bydgoskim Festiwalu Nauki

29 maja 2014 r. Studenckie Koło Naukowe Dydaktyki Ratownictwa i Fizjoterapii Pourazowej wraz z pomocą Akademickiej Grupy Ratowniczej zorganizowało fragment podchodów edukacyjnych na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Curie Skłodowskiej podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
Uczniowie szkoły podstawowej mieli możliwość skonfrontowania się z zadaniem medycznym „leży człowiek”. Zajęcia rozpoczęły się od filmu edukacyjnego, podczas którego dzieci mogły zapoznać się z prawidłowym algorytmem postępowania w przypadku zatrzymania krążenia. Po krótkim seansie dzieci rozwiązywały interaktywny test, który miał na celu usystematyzować ich wiedzę z danego zagadnienia. Po zajęciach teoretycznych czworo wybranych dzieci mogło sprawdzić swoje umiejętności w warunkach symulowanych. 10-latki z naszą pomocą, poradziły sobie bardzo dobrze, co pozwoliło nam przejść do dalszych ćwiczeń. Młodzi ratownicy podzieleni na trzy grupy mieli możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycji bezpiecznej oraz transportu poszkodowanego na desce ortopedycznej, co cieszyło się największym zainteresowaniem.

Za użyczenie sprzętu oraz współpracę w organizacji podchodów edukacyjnych dziękujemy Akademickiej Grupie Ratowniczej Collegium Medicum UMK.

Studenckie Koło Naukowe Dydaktyki Ratownictwa i Fizjoterapii Pourazowej na festiwalu naukiZajęcia dla dzieci zorganizowali:

  • Dominik Chmiel,
  • Karolina Sibińska,
  • Kasia Kosecka,
  • Karol Strugacz,
  • Adam Pokorski,
  • Sara Przybylska.

Więcej zdjęć z Bydgoskiego Festiwalu Nauki >>