Promocja doktorska

absolwenci zjęcie4 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00 odbędzie się uroczysta Promocja doktorska na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Na uroczystość zapraszają Prorektor ds. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Dziekani Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Promocja odbędzie w auli A-B Collegium Medicum przy ul. Jagiellońskiej 13 (budynek A) w Bydgoszczy. 

Program uroczystości:

 

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jana Styczyńskiego
  • Wykład prof. dr hab. Marka Harata pt. „Neuromodulacja w leczeniu schorzeń neurologicznych i psychicznych”
  • Gaudeamus
  • Promocja doktorów Wydziału Lekarskiego
  • Promocja doktorów Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • Gaude Mater Polonia
  • Koncert w wykonaniu Chóru Collegium Medicum pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego