Nowe Studenckie Koło Naukowe

Nowe Studenckie Koło Naukowe Dydaktyki Ratownictwa oraz Fizjoterapii Pourazowej przy Katedrze i Zakładzie Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej zaprasza studentów i nauczycieli akademickich. SKNDRiFP jest powoływane w celu zgłębiania wiedzy specjalistycznej oraz prowadzenia badań naukowych w zakresie nowoczesnego nauczania i uczenia się w ratownictwie medycznym oraz fizjoterapii pourazowej.

Szczegółowe informacje >>