Rzecznik od Mediacji

Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji został
rzecznikiem akademickim UMK.Bartłomiej Chludziński zdjęcie


      Rzecznik akademicki (Academic Ombudsman) jest osobą, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. Przede wszystkim ma pomagać w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami UMK.

      Tymczasowa siedziba Rzecznika mieści się w Akademickiej Przychodni Lekarskiej (APL) przy ul. Gagarina 39 w Toruniu (pok. 20, sektor G). Dyżury na UMK w Toruniu będą odbywały się w poniedziałki (w godz. 9:00-13:00) oraz w czwartki (w godz. 13:00-17:00) począwszy od 2 grudnia. Spotkać się z Rzecznikiem będzie można także w Collegium Medicum UMK.dyżuru w Collegium Medicum: w każdy II i IV czwartek miesiąca (począwszy od 9 stycznia 2014 r.) w godz. 10:00-14:00 w budynku Klubu Inicjatyw Studenckich (pok. 3) przy ul. 3. Maja 3 w Bydgoszczy.

Zainteresowani są proszeni o umówienie się drogą elektroniczną (e-mail: ombudsman@umk.pl) bądź telefoniczną (tel. 661 910 878).

Warto podkreślić, że dotychczas funkcja rzecznika akademickiego została uruchomiona tylko na jednej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim.