Podziękowania

śp. mgr Zygmunt Bilewicz

Pracownikom i studentom, którzy swym zaangażowanie włączyli się w  ceremonię pożegnania  śp. mgr Zygmunta Bilewicza składamy podziękowanie.

Władze Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz pracownicy Katedry i Zakładu Podstaw Kultury Fizycznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy