Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii CM, w dniu 9 października 2013 roku decyzją Ministra Zdrowia została powołana na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Pani Profesor pełni również inne ważne funkcje organizacyjne. Od 2004 roku jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (poprzednia nazwa Państwowa Komisja Akredytacyjna). Od 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącej Towarzystwa Internistów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego. Aktualnie została ponownie wybrana do pełnienia tej funkcji w kadencji 2012-2016. Od 2008 r. jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, 12 kwietnia 2012 r. została ponownie wybrana jako członek Zarządu Głównego TIP w  kadencji 2012-2016.

W marcu 2005 r. z inicjatywy prof. dr hab. Kornelii Kędziory - Kornatowskiej został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którego jest przewodniczącą. Ponadto od 2006 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz  członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. W 2012 r. została członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w kadencji 2012-2016. Od 2004 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Geriatrii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2007 r. Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2007 r. została powołana w skład Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. W latach od 2003-2011 była członkiem Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

Jest członkiem Rady Programowej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku afiliowanego przy UMK w Toruniu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy oraz bierze czynny udział w pracach Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.