Bezpieczne Juwenalia

W związku z odbywającymi się w dniach 15-18 maja 2013 roku w Bydgoszczy Juwenaliami oraz w nawiązaniu do prośby Bydgoskiej Policji  i  wydarzeń jakie miały miejsce podczas trwania Juwenaliów w Krakowie zwracamy się do całej społeczności studenckiej Collegium Medicum o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i współżycia koleżeńskiego w trakcie trwania imprez.
Życzymy bezpiecznej zabawy.
- władze dziekańskie WNoZ