O wydziale

Władze dziekańskie na kadencję 2016-2020:

Dziekan
dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

Prodziekani 
Prodziekan ds. studenckich - prof. dr hab. Michał Szpinda
Prodziekan ds. polityki kadrowej i finansowej - prof. dr hab. Alina Woźniak
Prodziekan ds. naukowo-badawczych - dr hab. Marek Koziński

W roku akademickim 2017/2018 na wydziale studiuje 1674 studentów (wg stanu na dzień 30.11.2017 r.) na kierunkach:

  • lekarskim
  • biotechnologii
  • optyce okularowej z elementami optometrii
  • optometrii
  • inżynierii biomedycznej


Na Wydziale Lekarskim kształci się 110 uczestników studiów doktoranckich (wg danych na dzień 31.12.2017 r.).    pdfMISJA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY1.55 MB