Zakład Symulacji Medycznych

- jednostka w organizacji -

Zakład Symulacji Medycznych został utworzony z dniem 1 września 2016 r. na mocy Zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 16 maja 2016 r.

Zakład Symulacji Medycznych prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie metod symulacji medycznych.

Pracownicy:

 

Zobacz także: Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK