Pracownia Komunikacji w Medycynie

- strona w przygotowaniu -Pracownia Komunikacji w Medycynie powstała z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy Zarządzenia nr 204 Rektora UMK z dnia 28 grudnia 2017 r.

Pracownia Komunikacji w Medycynie prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie komunikacji w medycynie.