Pracownia Komunikacji w Medycynie

adres:
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii, 2 piętro, pok. 307
e-mail: prackommed@cm.umk.pl

Pracownicy:

Aldona Jankowska

p.o. Kierownika:
dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska - adiunkt
k.jankowska@cm.umk.pl
Oliwia Kowalczyk

 

mgr Oliwia Kowalczyk - asystent
oliwia.kowalczyk@cm.umk.pl

 

Działalność naukowa:

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

  • Komunikacja lekarz-pacjent
  • Kompetencje zdrowotne (Health literacy)
  • Współudział pacjenta w decyzjach medycznych
  • Metodyka kształcenia kompetencji komunikacyjnych w medycynieDziałalność dydaktyczna:

Pracownia Komunikacji w medycynie została utworzona 1 stycznia 2018 r.
Pracownia Komunikacji w medycynie prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie kształcenia kompetencji komunikacyjnych w opiece medycznej.