Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

dr n. med.
Dariusz Mątewski

p.o. Kierownika Oddziału

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
II piętro

tel. 52 585-47-20
tel. 52 585-47-21
tel. 52 585-47-26


Sekretariat:

Elżbieta Baczyńska
ebaczynska@cm.umk.pl
tel. 52 585-35-44

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Pracownicy:

Adiunkt:

 • dr n. med. Dariusz Mątewski

Asystenci: tel. 52 585-47-21

 • dr n. med. Joanna Górska
 • dr n. med. Marek Jedwabiński
 • lek. Rafał Merta
 • lek. Jakub Ohla

Pracownicy sekretariatu:

 • Elżbieta Baczyńska - sekretarka ds. studenckich (CM)
 • Elżbieta Stengel - sekretarka medyczna (Szpital)
 • Barbara Król - sekretarka medyczna (Szpital)
 • Renata Kocińska - sekretarka medyczna (Szpital)

Pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1:

 • dr n. med. Wojciech Banach
 • dr n. med. Ryszard Gumański
 • dr n. med. Wiesław Nowacki
 • dr n. med. Mariusz Śniegowski
 • lek. Tomasz Maciejewski
 • lek. Maciej Pasiński
 • lek. Jakub Puchała

Rezydenci:

 • lek. Mateusz Głuchowski
 • lek. Rafał Merta

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata SobieszczykDziałalność:

 • Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i zawodową w oparciu o bazę Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

 • Klinika obejmuje leczeniem wszystkie wrodzone, nabyte i urazowe schorzenia narządu ruchu u chorych bez jakiegokolwiek limitu wieku.

 • W Klinice wykonuje się rocznie około 1400 operacji. Do najczęściej wykonywanych operacji należą: protezoplastyka bezcementowa i cementowana stawu biodrowego i kolanowego, pełne spektrum operacyjnych zabiegów repozycji i stabilizacji złamań kości długich i miednicy, artroskopowe leczenie stawu kolanowego, ramiennego i skokowego, mikrochirurgia ręki i kończyny górnej, leczenie operacyjne skoliozy, chirurgiczne korekcje wad wrodzonych i nabytych stopy. Wykonywana jest również protezoplastyka stawu ramiennego i skokowego.

 • Klinika wchodzi w skład w Regionalnego Centrum Urazów Wielonarządowych uruchomionego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 w Bydgoszczy, mające na celu obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków.

 • W klinice z zastosowaniem metody Ilizarowa leczymy skrót i zaburzenia osi kończyn o różnej etiologii.

 • Natomiast z użyciem stabilizatorów zewnętrznych, w tym własnej zmodyfikowanej wersji "Zespol" leczy się stawy rzekome i stawy rzekome zakażone kości długich. W zabiegach tych w celu pobudzenia zrostu wykorzystujemy również "czynniku wzrostu " otrzymywane z własnej krwi pacjenta w formie Osocza Bogato Płytkowego (PRP).

 • Aktualnie rocznie w klinice przeprowadza się ok 40-50 zabiegów realloplastyki stawu biodrowego i kolanowego z zastosowaniem najnowocześniejszych typów protez rewizyjnych oraz przeszczepów kostnych własnych i homogennych lub substytutu kości (tzw. sztuczna kość).Badania naukowe:

 1. Biomechanika narządu ruchu.
 2. Patogeneza i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
 3. Diagnostyka i leczenie złamań urazowych i osteoporotycznych.Działalność dydaktyczna:

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne na wydziałach:

 • Wydział Lekarski
  kierunki:
  • lekarski
  • lekarski - studia anglojęzyczne
  • lekarski - Erasmus
  • inżynieria biomedyczna

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  kierunki:
  • ratownictwo medyczne
  • elektroradiologiaNajważniejsze publikacje:

 1. Gumański R., Miodoński W., Ostrowski M., Mątewski D. – Wyniki leczenia dysplazji stawu biodrowego wyciągiem ponad głową. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1995; 60(6): 491-4.
 2. Junk S., Ostrowski M., Kokoszczyński L.: Transient osteoporosis of the hip in pregnancy complicated by femoral neck fracture. A case report; Acta Orthop. Scand. 1996; 67 (1):69-70.
 3. Jedwabiński M., Burak Z., Grygiel M., Topoliński T., Biliński P. J.: Ocena wyników dwuetapowego leczenia operacyjnego zaawansowanego przykurczu Dupuytrena; Pol. Hand Surg. 1997; 22(1-2): 17-28.
 4. Grygiel M., Jedwabiński M., Biliński P. J., Szymkowiak E.: Ocena funkcji ręki po dekompresji cieśni kanału nadgarstka; Pol. Hand Surg. 1997; 22(1-2): 35-38.
 5. Biliński P. J., Nowacki W., Junk S.: Złamanie nadłykciowe kości ramiennej u dzieci; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1998, t. LXIII, supl. 3, 163-169.
 6. Biliński P. J., Nowacki W.: Kliniczne aspekty wydłużania kończyny dolnej metoda Ilizarowa; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1998, t. LXIII, supl. 3, 368-373.
 7. Kokoszczyński L., Biliński P. J., Szymkowiak E., Nowacki W., Tkaczyk S., Mątewski D.: Zastosowanie śrubopłytki Richardsa i stabilizatora biodrowego Zespol w leczeniu złamań bliższego końca kości udowej; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 64(4), 387-391, 1999
 8. Mątewski D., Szymkowiak E., Gumański R., Puchała J., Śniegowski M. – Wyniki całkowitej alloplastyki stawu biodrowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7 (6); 633-638.
 9. Olszewski K., Olszewska-Słonina D., Mątewski D., Kruczyński J. - Gęstość mineralna kości u chorych ze złamaniami bliższego końca kości udowej Ortopedia. Traumatologia Rehabilitacja. 2006 8 (4): 395-401.
 10. Pawłowski P., Araszkiewicz M, Topoliński T., Mątewski D.; Transpedicular plate fixator as effective system of spine stabilisation: biomechanical characteristics. Arch. Orthop. Trauma Surg. 2008 Vol. 128 s. 1127-1136.
 11. Matewski D, Szymkowiak E, Bilinski P. Analysis of management of patients with multiple injuries of the locomotor system. Int Orthop. 2008 Vol 32 s: 753-758.
 12. Mątewski D., Szymkowiak E., Gumański R.: Zastosowanie endoprotezoplastyki w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego u chorych z przetrwałym rozwojowym zwichnięciem. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2008 T. 73 nr 3 s. 167-170.
 13. Pawłowski P., Araszkiewicz M., Topoliński T., Mątewski D.: Impact of injury on changes in biomechanical loads in human lumbar spine..- Acta Bioengineering and Biomechanics 2009 Vol. 11 nr 4 s. 9-14.
 14. Deptuła A., Kruszyńska E., Mikucka A., Gospodarek E., Olszewski K., Kruczyński J., Mątewski D.: Toxin A-producing Clostridium difficile as an aetiological factor of post-traumatic wound infection. J. Med. Microbiol. 2009 Vol. 58 s. 963-964.
 15. Gumański R., Kruczyński J., Mątewski D., Śniegowski M., Drewa S., Lianeri M.: Ocena wyników leczenia operacyjnego podskórnego zerwania ścięgna Achillesa - korelacja obrazu klinicznego i USG. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2010 T. 75 nr 3 s. 147-153.
 16. Olszewska-Słonina DM., Mątewski D., Drewa G., Woźniak A., Czajkowski R., Rajewski P., Olszewski KJ., Zegarska B.: Oxidative equilibrium in the prophylaxis of degenerative joint changes: An analysis of pre- and postoperative activity of antioxidant enzymes in patients with hip and knee osteoarthritis. Med. Sci. Monitor 2010 Vol. 16 nr 5 s. CR238-CR245.
 17. Olszewska-Słonina DM, Mątewski D, Czajkowski R, Olszewski KJ, Woźniak A, Odrowąż-Sypniewska G, Lis K, Musiałkiewicz D, Kowaliszyn B. The concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and paraoxonase activity in blood of patients with osteoarthrosis after endoprosthesis implantation. Med Sci Monit. 2011 Sep;17(9):CR498-504.
 18. Olszewska-Slonina D, Matewski D, Jung S, Olszewski KJ, Czajkowski R, Braszkiewicz J, Wozniak A, Kowaliszyn B. The activity of cathepsin D and alpha-1 antitrypsin in hip and knee osteoarthritis. Acta Biochim Pol. 2013;60(1):99-106. Epub 2013 Mar 21.
 19. Olszewska-Slonina D, Jung S, Matewski D, Olszewski KJ, Krzyzynska-Malinowska E, Braszkiewicz A, Kowaliszyn B..Lysosomal enzymes in serum and synovial fluid in patients with osteoarthritis. Scand J Clin Lab Invest. 2015 Apr;75(2):145-51. doi: 10.3109/00365513.2014.992946. Epub 2015 Jan 16.