Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

dr hab. n. med.
Grzegorz Przybylski

Kierownik Kliniki

ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
II piętro

tel. 52 32-56-781
tel. 52 32-56-780
tel. 52 32-56-777


Sekretariat:

mgr Magdalena Mieczkowska
tel. 52 32-56-782

Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

Pracownicy:

  • dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski - adiunkt, Kierownik Kliniki
    e-mail: gprzybylski@cm.umk.pl

  • lek. Marta Pilaczyńska-Cemel - wykładowca

Pracownicy na etacie Szpitala:

  • dr n. med. Agnieszka Jarzemska, spec. chorób płuc
  • lek. Jarosław Czerniak, spec. chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Alicja Rumież
Z-ca pielęgniarki oddziałowej: mgr Agnieszka Antkowiak

Informacje dla studentów >>