Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej
Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

prof. dr hab. n. med.
Jan Styczyński

Kierownik Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
wieżowiec, V piętro
pokój 514

tel. 52 585-43-29
tel. 52 585-43-49
fax 52 585-48-67

Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

Pracownicy:

 • dr n. med. Robert Dębski - adiunkt
 • dr n. med. Anna Dąbrowska - asystent
 • dr n. med. Małgorzata Kubicka - st. specjalista
 • dr n. med. Beata Kuryło-Rafińska - st. specjalista nauk.-techn.

Wyposażenie Zakładu obejmuje:

 • 2 cytometry przepływowe,
 • Clini-MACS i Super- MACS,
 • komora laminarna,
 • inkubator,
 • czytnik ELISA,
 • zamrażarka głębokiego chłodzenia.

W Zakładzie istnieje możliwość:

 • wykonywania badań metodą cytometrii przepływowej,
 • prowadzenia hodowli komórkowych,
 • selekcji populacji komórkowych
 • zamrażania i długotrwałego przechowywania komórek nowotworowych.

Zakład prowadzi następujące projekty badawcze:

 • badania immunofenotypów i subpopulacji komórek,
 • badania hematopoetycznych komórek progenitorowych,
 • badania oporności na cytostatyki w komórkach nowotworowych,
 • badania przeżywalności komórek nowotworowych,
 • badania zaprogramowanej śmierci komórki czyli apoptozy,
 • badania gromadzenia cytostatyków przez komórki nowotworowe,
 • badania ekspresji i funkcji białek lekooporności,
 • analiza cyklu komórkowego i ploidii komórek nowotworowych,
 • badanie funkcji komórek immunokompetentnych.