Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Medycyny Sądowej

dr n. med.
Elżbieta Bloch-Bogusławska

p.o. Kierownika Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Sekretariat:

mgr Katarzyna Adrian-Grzybek
tel. 52 585-35-51

Zakład Medycyny Sądowej

Pracownicy:

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Elżbieta Bloch-Bogusławska - p.o. Kierownika Zakładu

Asystenci:

 • lek. Magdalena Cychowska
 • mgr inż. Marzena Sykutera
 • lek. Dariusz Zieliński

Specjaliści:

 • mgr inż. Teresa Nowacka - st. specjalista nauk.-techn.
 • mgr Aleksandra Milewicz-Lissewska - specjalista nauk.-techn.

Pozostali pracownicy:

 • lek. Anna Dropiewska-Nowak - lekarz-rezydent
 • Czesława Torkowska - starszy technik
 • Kamil Nowak - laborant sekcyjny
 • Mariusz Nowak - laborant sekcyjny
 • lek. Agata Gościńska - lekarz - rezydent
Główne tematy badawcze:

 • Tanatologia sądowo - lekarska w aspekcie ustalania przyczyny śmierci, czasu śmierci (reakcje interletalne, pośmiertny spadek temperatury), mechanizmu powstania uszkodzeń.
 • Identyfikacja kości i szczątków (wypadki w tym katastrofy, zwłoki ekshumowane, mogiły zbiorowe).
 • Sądowo-lekarskie orzecznictwo ubezpieczeniowe, ocena skutków uszkodzeń ciała; ocena zdolności do pracy zarobkowej; opiniowanie w sprawach odwoławczych od ustaleń ZUS i innych instytucji ubezpieczeniowych.
 • Opiniowanie sądowo - lekarskie dla potrzeb procesu karnego.
 • Toksykologia sądowa - badanie alkoholu i leków podobnych do alkoholu działających we krwi i płynach ustrojowych; wpływ małych dawek alkoholu i leków na sprawność psychofizyczną kierowców, narkotyki, śmiertelne zatrucia, analiza toksykologiczna (chromatografia gazowa, cieczowa, MS, spektrofotometria); retrospektywna ocena stopnia nietrzeźwości i obecności leków.
 • Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych.
 • Ocena zdolności oskarżonych do uczestnictwa w procesie sądowym lub do przebywania w warunkach pozbawienia wolności.Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Berent J. A.: Złamanie Messerera kości łokciowej spowodowane uderzeniem kijem baseballowym., Arch. Med. Sąd. i Krym., 1998, 48 (3-4), 233-236
 2. Burduk P., Śliwka K., Bloch-Bogusławska E., Burduk P. K.: Nagła śmierć a wysiłek fizyczny, Arch. Med. Sąd. i Krym., 1998, 48, 127-133
 3. Burduk P., Śliwka K., Rożek A., Bloch-Bogusławska E., Burduk P. K.: Nagły zgon młodego sportowca i późne potencjały komorowe u sportowców przetrenowanych., Arch. Med. Sąd. i Krym., 1998, 48, 111-116
 4. Książkiewicz B., Bloch-Bogusławska E.: Trudności diagnostyczne następstw urazów czaszkowo-mózgowych u osób nietrzeźwych., Pol. Merk. Lek. 1998, 4, 21, 166-168
 5. Bloch-Bogusławska E.: Przemoc w rodzinie w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy., Arch. Med. Sąd. i Krym., 1999, 49, 219-223
 6. Pepiński W., Skawrońska M., Janica J., Berent J. A.: Polimorfizm układów STR FES/FPS i F13B w populacji Polski północno-wschodniej, Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii, 1999, 49, 255-265
 7. Polakowski M., Berent J.A., Śliwka K.: Opiniowanie o „naruszenie czynności narządu ciała” lub „rozstroju zdrowia” wobec rezygnacji w nowym kodeksie karnym z pojęcia „uszkodzenia ciała”., Arch. Med. Sąd. i Krym., 49(3), 191-194
 8. Pufal E., Lis G., Sykutera M.: Oznaczanie leków z grupy blokerów kanałów wapniowych w materiale sekcyjnym., Arch. Med. Sąd. i Krym., 1999, 49, 255-266
 9. Pufal E., Sykutera M., Lis G.: Zatrucie fluoksetyną i karbamazepiną. Oznaczanie w materiale sekcyjnym., Arch. Med. Sąd. i Krym., 1999, 49, 267-277
 10. Raczek E., Berent J. A.: Mutacje zaobserwowane w MLP i SLP wśród tercetów badanych w sprawach spornego ojcostwa, Arch. Med. Sąd. i Krym., 1999, 49(3), 161-170
 11. Berent J. A., Czarny J., Woźniak M., Miścicka-Śliwka D.: Statystyczna Ocena wyników badań DNA w identyfikacji śladów biologicznych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, 2000, 3, 29-33.
 12. Pufal E., Sykutera M., Lis G., Rochholz G., Śliwka K.: Analysis of Estazolam in Post-Mortem Material, Problems of Forensic Sciences, 2000, 53, 208-216
 13. Pufal E., Sykutera M., Rochholz G., Schütz H. W., Śliwka K., Kaatsch H.-J.: Determination of paracetamol (acetaminophen) in different body fluids and organ samples after solid-phase extraction using HPLC and an immunological method, Fresenius J Anal. Chem., 2000, 367, 596-599
 14. Pufal E., Sykutera M., Śliwka K.: Determination of cephalosporin antibiotics in post-mortem material, Problems of Forensic Sciences, 2000, 41, 37-51
 15. Pufal E., Sykutera M., Bloch-Bogusławska E., Lis G., Śliwka K.: Zgon w następstwie odurzania się Halonem 1211, Arch. Med. Sąd. Krym., 2000, Suplement 1, L., 169-174
 16. Zachara B. A., Pawluk H., Bloch-Bogusławska, Śliwka K, Korenkiewicz J., Skok Z., Ryc K.: Tissue level, distribution, and total body selenium content in healthy and diseased humans in Poland, Arch. Environ. Health, 2001, 56(5), 461-466
 17. Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Rozwój współczesnych metod oceny wieku na podstawie zarastania szwów czaszkowych, Arch. Med. Sąd. i Krym., 2002, 52(3), 213-219
 18. Bednarek J., Engelgardt P., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Wykorzystanie metod Lamendina i Meindla-Lovejoya dla ustalenia wieku osoby nieznanej, Arch. Med. Sąd. i Krym., 2002, 52 (3), 221-227
 19. Bednarek J., Bloch - Bogusławska E., Śliwka K.: Wykorzystanie zmian morfologicznych zachodzących w spojeniu łonowym do oceny wieku mężczyzn w populacji polskiej, Arch. Med. Sąd. i Krym., 2002, 52(4), 295-304
 20. Sykutera M., Pufal E., Śliwka K.: The Influence of Temperature and Time of Storage on the Stability of Fluoxetine in Biological Material, Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2002, 50, 5-16
 21. Bednarek J., Engelgardt P., Pufal E., Ritz-Timme S., Śliwka K.: Zuverlässigkeit der Altersschätzung mit den Verfahren nach Lamendin und Meindl-Lovejoy im Fall einer zunächst unbekannten Person, Rechtsmedizin, 13(3), 2003, 154-156
 22. Bloch-Bogusławska E., Wolska E.: Przypadek klinowego złamania obojczyka na skutek uderzenia klamrą pasa obezwładniającego, Arch. Med. Sąd. i Krym., 2003
 23. Pawluk H., Wesołowska K., Pufal E., Sykutera M.: Dzienna zawartość selenu w diecie personelu i pacjentów Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Ann. Acad. Med. Bydg., 2003, 17, 2, 47-51
 24. Piotrowski P., Grzybowski T., Śliwka K.: The possibilities of applying molecular biology techniques to forensic toxicology, Problems of Forensic Sciences, 2003, 53, 7-21