Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego
Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego

dr n. med.
Krzysztof Buczkowski

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-04
fax 52 585-36-05


Sekretariat:

mgr Aleksandra Klimek
tel. 52 585-36-60

Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego

Pracownicy:

 • dr n. med. Krzysztof Buczkowski - starszy wykładowca, p.o. Kierownika
 • lek. Dorota Pieniaszek - asystent
 • lek. Magdalena Dachtera-Frąckiewicz - wykładowca
 • lek. Katarzyna Klucz - wykładowca

Asystenci (w ramach Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych): tel. 52 585-36-64

 • lek. Ewa Ignaczak
 • lek. Dariusz Sandurski


Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • Rola polimorfizmu genów związanych z metabolizmem nikotyny oraz neuroprzekaźnictwem dopaminowym i serotoninowym w ośrodkowym układzie nerwowym w rozwoju uzależnienia od nikotyny.
 • Ocena satysfakcji pacjentów korzystających z nowego systemu podstawowej opieki medycznej opartego na praktykach lekarzy rodzinnych.
 • Badanie czynników warunkujących pełnienie roli społecznej lekarza rodzinnego. Optymalizacja kształcenia lekarza rodzinnego w zakresie umiejętności społecznych.
 • Badanie postaw lekarzy rodzinnych wobec pacjentów w zakresie holistycznego – biopsychospołecznego podejścia do leczenia.
 • Ocena znajomości zasad postępowania przeciwbólowego w bólu nowotworowym wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Zajęcia z medycyny rodzinnej w opiniach studentów VI roku medycyny Wydziału Lekarskiego.
 • Badanie motywacji do zaprzestania palenia tytoniu.
 • Minimalna interwencja antynikotynowa.

 

Działalność dydaktyczna:

Kształcenie przeddyplomowe
W Katedrze i Zakładzie Lekarza Rodzinnego prowadzone są zajęcia dla studentów IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego. Obejmują one:

 • zajęcia w praktyce lekarza rodzinnego,
 • podstawy funkcjonowania medycyny rodzinnej w obszarze: systemu opieki zdrowotnej, społecznego odbioru lekarza przez pacjentów z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, nadciśnienie, depresja),
 • zajęcia z komunikacji lekarz-pacjent,
 • zajęcia fantomowe,
 • zajęcia z pryncypiów medycyny rodzinnej.


Informacje dla studentów Wydziału Lekarskiego: www.klrwp.h2.pl


Kształcenie podyplomowe
Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego prowadzi kształcenie podyplomowe wspólnie z Ośrodkiem Kształcenia Lekarza Rodzinnego przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Ośrodek posiada 100 miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

Czasopisma recenzowane:

 1. Sieminska A, Buczkowski K, Jassem E, Niedoszytko M, Tkacz E. Influences of polymorphic variants of DRD2 and SLC6A3 genes, and their combinations on smoking in Polish population. BMC Medical Genetics 2009,10:92
 2. Buczkowski K. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży jako ważne zadanie lekarza rodzinnego. Family Medicine & Primary Care Review 2009;11,3:560-563.
 3. Marcinowicz M, Foley M, Zarzycka D, Chlabicz S, Windak A, Buczkowski K. Polish medical students’ perceptions of the nursing profession: a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2009;23:438-445
 4. Buczkowski K, Buczkowska M. Postępowanie z pacjentem palącym tytoń w warunkach praktyki lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2009, tom 3,nr 2:108-116. Wyróżnienie Rady Naukowej pisma Forum Medycyny Rodzinnej za najbardziej interesującą pracę opublikowaną w 2008/2009 roku
 5. Sieminska A, Buczkowski K, Jassem E, Lewandowska K, Ucinska R, Chelminska M. Patterns of motivations and ways of quitting smoking among Polish smokers: A questionnaire study. BMC Public Health 2008, 8:274
 6. Sieminska A, Buczkowski K, Jassem E, Tkacz E. Lack of association between serotonin transporter gene polymorphism 5-HTTLPR and smoking among Polish population: a case-control study. BMC Medical Genetics 2008, 9:76
 7. Buczkowski K, Czachowski S. Lekarz rodzinny wobec pacjenta palącego tytoń. Family Medicine & Primary Care Review 2007,9,3:699-702.
 8. Czachowski S, Buczkowski K. Empatia a holistyczne postrzeganie pacjentów przez lekarza rodzinnego. Family Medicine & Primary Care Review 2007,9,3:387-390
 9. Buczkowski K, Krajnik M, Budzyński J, Chlabicz S. Management of cancer pain in Primary Care in Poland. Advances in Palliative Medicine 2007,6:17-21.
 10. Jaroszewski W, Buczkowski K. Diagnostyka limfadenopatii na podstawie przypadku ziarnicy złośliwej u 11-letniego chłopca. Family Medicine & Primary Care Review 2007,9,2:299-302.
 11. Makowiec - Dyrda M., Czachowski S. Pryncypia nauczania medycyny rodzinnej w Polsce. Opieka ukierunkowana na pacjenta. Lekarz Rodzinny 2007, 11:1129 – 1130.Buczkowski K, Ignaczak E, Czachowski S, Klucz K, Ziółkowski M, Jeka S. Problem komunikacji i współpracy w praktyce lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej 2007;IX,1:18-24.
 12. Czachowski S. Pojęcia holizmu i chaosu w medycynie rodzinnej. Prakseologia 2007,147:31 – 49.
 13. Czachowski S. Poczucie koherencji życiowej wśród studentów medycyny. Zdrowie Publiczne 2007: 117 (3): 351 -354
 14. Czachowski S., Cierpienie i umieranie w praktyce lekarza rodzinnego. Pedagogia Christiana, 1(17)/ 2006, s. 139-146.
 15. Czachowski S, Buczkowski K. Badania nad rolą lekarza rodzinnego. Empatia a płeć. Medical and Biological Sciences 2006,20,3:21-26.
 16. Czachowski S. Czy studia medyczne są drogą do elity społecznej? Forum Oświatowe, 2006, 1 (34).
 17. Czachowski S. Holizm, chaos i ogólna teoria systemów w medycynie rodzinnej, Problemy medycyny rodzinnej, Wrzesień 2006, Vol. VIII, Nr 3.
 18. Czachowski S, Buczkowski K. Lekarz rodzinny w ocenie studentów medycyny pochodzących ze wsi. Wieś i rolnictwo 2006,2:136-145.
 19. Czachowski S, Buczkowski K. Społeczne uwarunkowania wyboru specjalizacji lekarza rodzinnego. Kultura i Edukacja 2006,1:127-142.
 20. Czachowski S, Buczkowski K, Jeka S. Preferencje studentów wobec wyboru specjalizacji z medycyny rodzinnej. Family Medicine & Primary Care Review 2006,8,1:82-87.
 21. Rogiewicz M, Buczkowski K. Dorosły pacjent w żałobie po śmierci bliskiej osoby- rola lekarza rodzinnego. Polska Medycyna Paliatywna 2006;5,1:21-29.
 22. Oręziak A, Buczkowski K, Manitius J. Opieka lekarza rodzinnego nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek. Family Medicine & Primary Care Review 2006,8,1:102-106.
 23. Muszalska M, Buczkowski K. Osobowość i radzenie sobie ze stresem w pracy zawodowej lekarzy rodzinnych i chirurgów. Polski Merkuriusz Lekarski 2006,XX,116:188-191.
 24. Czachowski S, Buczkowski K. Edukacja studentów medycyny w aspekcie roli lekarza rodzinnego. Edukacja dorosłych 2005,4:81-89.
 25. Buczkowski K, Klucz K, Dachtera-Frąckiewicz M, Czachowski S, Jałocha D. Porównanie świadczeń zdrowotnych udzielanych w praktykach lekarza rodzinnego działąjących w środowisku akademickim, miejskim i wiejskim. Zdrowie Publiczne 2005;115(1):45-48.
 26. Czachowski S. Rola społeczna lekarza rodzinnego. Lekarz Rodzinny, 2005, Rok X, Nr 9.
 27. Kozłowski M, Kretowicz M, Stróżecki P, Ukleja-Adamowicz M, Buczkowski K, Odrowąż-Sypniewska G, Manitius J. Zależność między objętością nerek a insulinemią u chorych z pierwotnym nieleczonym nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie Tętnicze 2005,9,5:335-339.
 28. Kretowicz M, Ukleja-Adamowicz M, Stróżecki P, Buczkowski K, Klucz K, Paczuski R, Odrowąż-Sypniewska G, Manitius G. PAI-1 a hiperurykemia: kolejne oblicze dysfunkcji śródbłonka w nadciśnieniu tętniczym. Śródbłonek, nadciśnienie, metabolizm. Nadciśnienie Tętnicze 2005,9,4:261-265.
 29. Buczkowski K, Ignaczak E, Dachtera-Frąckiewicz M, Czachowski S, Budzyński J. Próba oceny stylu życia pacjentów lekarzy rodzinnych. Family Medicine & Primary Care Review 2005,7,3:613-617.
 30. Buczkowski K. Opieka nad chorym na raka w ostatnich dniach życia. Family Medicine & Primary Care Review 2005,7,3:715-720.
 31. Czachowski S. Postawy lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny rodzinnej wobec procesu edukacji. Problemy Medycyny Rodzinnej, 2004, Vol. 6, Nr 2 (11), s: 14-20.
 32. Buczkowski K., Ignaczak E., Łachut K.: Urojenia choroby nowotworowej jako objaw depresji inicjującej chorobę Alzheimera – trudności diagnostyczne. Polska Medycyna Paliatywna 2004, 3, 4: 369-371
 33. Buczkowski K., Krajnik M., Budzyński J., Chlabicz S.: Znajomość zasad leczenia opioidami bólu nowotworowego wśród lekarzy rodzinnych województwa kujawsko- pomorskiego i podlaskiego. Polska Medycyna Paliatywna 2004, 3, 4: 243-262
 34. Donderski R., Buczkowski K, Krajnik M, Budzyński J, Chlabicz S. Znajomość zasad leczenia opioidami bólu nowotworowego wśród lekarzy rodzinnych województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Polska Medycyna Paliatywna 2004;3,4:335-342
 35. Donderski R, Buczkowski K, Manitius J. Współpraca lekarza rodzinnego i nefrologa w opiece nad pacjentami z chorobami nerek. Standardy Medyczne 2004;2:158-161.
 36. Czachowski S.: Motywy wyboru specjalizacji w medycynie rodzinnej. Polska Medycyna Rodzinna 2004, 6, 2: 707-713
 37. Jastrzębiec–Jankowska A., Buczkowski K.: Trudności diagnostyczne pierwotnej nadczynności przytarczyc. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, 6, 4: 1483-1486
 38. Buczkowski K., Adamczyk A.: Przebieg guza skóry u pacjenta nie wyrażającego zgody na leczenie chirurgiczne. Polska Medycyna Paliatywna 2004, 3, 1: 75-78
 39. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Buczkowski K., Klucz K., Paczuski R., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J.: The influence of losartan and trandolapril therapy on serum glucose, insulin, homocysteine and von Willebrand factor in mild to moderate essential hypertension. Nadciśnienie Tętnicze 2004, 8, 1: 45-51
 40. Buczkowski K., Krajnik M.: Postępowanie lekarza rodzinnego wobec chorych na raka w ostatnich dniach życia. Polska Medycyna Paliatywna 2003, 2, 4: 241-250. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie ran przewlekłych i odleżyn 24-25.10.2003, Bydgoszcz
 41. Buczkowski K., Krajnik M.: Postępowanie lekarza rodzinnego wobec chorych na raka w ostatnich dniach życia. Polska Medycyna Paliatywna 2003, 2, 4: 241-250.
 42. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Buczkowski K., Klucz K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J.: Is there any relationship among glomerular and tubulo-interstitial dysfunction and some metabolic disturbances in nontreated essential hypertensives? Annales Med.Bydg. 2003, 17, 2: 25-30
 43. Buczkowski K., Czerwionka-Szaflarska M., Ziółkowski M., Giziński W.: Wybrane czynniki wpływające na palenie papierosów przez młodzież. Pediatria Polska 2003, LXXVIII, 9: 785-789
 44. Buczkowki K., Morgaś M., Chrobot A.: Opieka lekarza rodzinnego nad dziećmi w ocenie rodziców. Lekarz Rodzinny 2003, 7-8: 850-852
 45. Czachowski S.: Obraz lekarza w percepcji pacjentów Praktyki Lekarza Rodzinnego w zależności od płci i stanu cywilnego. Problemy Medycyny Rodzinnej, 2003 , 5, 1: 14-20
 46. Buczkowski K.: Kształcenie przeddyplomowe w zakresie medycyny rodzinnej w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Polska Medycyna Rodzinna 2003, 5, 2: 187-189
 47. Czachowski S.: Dylematy lekarza rodzinnego w społeczeństwie konsumpcyjnym. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej. 2003, 21, 1: 187-194
 48. Buczkowski K., Czerwionka-Szaflarska M., Ziółkowski M., Giziński W.: Zachowania ryzykowne dla zdrowia wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Pediatria Polska 2002, LXXVII, 12; 915-921
 49. Buczkowski K., Czerwionka-Szaflarska M., Giziński W., Ziółkowski M., Czachowski S.: Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Problemy Medycyny Rodzinnej, Vol. 4, Nr 1 (6), 2002: 21-28
 50. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki M., Buczkowski K., Klucz K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J.: Czy istnieją zależności pomiędzy niektórymi zaburzeniami metabolicznymi a wybranymi wskaźnikami uszkodzenia nerek u chorych z nieleczonym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2001, CIV, 3 (9): 563-567
 51. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Klucz K., Buczkowski K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J.: Ocena wpływu trandolaprylu na wybrane zaburzenia metaboliczne funkcję śródbłonka u chorych z nieleczonym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze, 2001, tom 5, nr 2: 115-124
 52. Czachowski S.: Kształcenie lekarzy rodzinnych. Przyczynek o myśleniu organizmicznym w relacji pacjent-lekarz. Edukacja Dorosłych, 2001, nr 4: 59-62
 53. Czachowski S., Buczkowski K.: Doświadczenia w tworzeniu praktyki lekarza rodzinnego w opinii praktyków. Polska Medycyna Rodzinna, 2001, 3, 1: 67-71
 54. Czachowski S., Buczkowski K.: Zagadnienia pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej, 1999, 1 (2): 20-22
 55. Buczkowski K., Wozikowska J.: Ostre biegunki infekcyjne wieku rozwojowego. Magazyn Medyczny, 1998, 10, vol. IX: 22-23
 56. Stachowiak A., Buczkowski K.: Opieka paliatywna nad chorymi w fazie terminalnej choroby nowotworowej ośrodkowego układu nerwowego. Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego,1997 ,2 (3): 70-72
 57. Stachowiak A., Buczkowski K.: Podstawowe zasady leczenia bólu nowotworowego wrażliwego na leki opioidowe. Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego, 1997, 2 (4): 64-67

Programy edukacyjne:

 1. Buczkowski K, Krajnik M, Adamczyk A. Opieka nad pacjentem terminalnie chorym - multimedialny program edukacyjny przygotowany w ramach projektu Leonardo da Vinci nr PL/02/B/F/PP-140 056. www.docedu.klrwp.pl

Publikacje książkowe:

 1. Krajnik M, Buczkowski K. Definicja i filozofia opieki paliatywnej. w: K. Buczkowski, M. Krajnik. (red.) Opieka paliatywna. PZWL, Warszawa 2009:9-11
 2. Buczkowski K. Nudności i wymioty. w: K. Buczkowski, M. Krajnik. (red.) Opieka paliatywna. PZWL, Warszawa 2009:47-52
 3. Buczkowski K. Zaparcie. w: K. Buczkowski, M. Krajnik. (red.) Opieka paliatywna. PZWL, Warszawa 2009:53-57
 4. Buczkowski K, Jagielski D. Podawanie leków podskórnie. w: K. Buczkowski, M. Krajnik. (red.) Opieka paliatywna. PZWL, Warszawa 2009:73-75
 5. Buczkowski K, Rogiewicz M. Aspekty psychologiczne umierania i żałoby. w: K. Buczkowski, M. Krajnik. (red.) Opieka paliatywna. PZWL, Warszawa 2009:95-114
 6. Krajnik M, Buczkowski K. Najczęstsze problemy chorego na raka w ostatnich dniach życia. w: A.Deptuła (red.) Onkologia w praktyce. PZWL, Warszawa, 2006:377-388.
 7. Czachowski S. Badania nad rolą lekarza rodzinnego – aspekt silne ego praktyce medycznej, Polskie Forum Psychologiczne, 2005, tom 10, N. 2.
 8. Czachowski S. (2005). Rola lekarza rodzinnego w praktyce medycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (rec. Paweł Izdebski), Polskie Forum Psychologiczne, 2005, tom 10, N. 2.
 9. Czachowski S. Rola lekarza rodzinnego w praktyce medycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2005.
 10. Czachowski S., Nowe drogi w medycynie rodzinnej. Studium eksploracyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2004.
 11. Czachowski S.: Środowiskowe uwarunkowania praktyki lekarza rodzinnego. (Wybrane zagadnienia). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002
 12. Rogiewicz M., Buczkowski K.: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i pacjenta z lekarzem. w: J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwko (red.): Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław, 2000, 39 – 62
 13. Rogiewicz, M. Buczkowski K.: Komunikowanie werbalne i niewerbalne. w: J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwko (red.) Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław, 2000, 86 – 91
 14. Buczkowski K.: Najczęstsze objawy ze strony przewodu pokarmowego w: M. Krajnik, M. Rogiewicz (red.) Opieka Paliatywna, Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 1998, 63-74
 15. Czachowski S. Medycyna naturalna czy komercjalizacja źródeł ? [w:] B. Przyborowska (red.), natura EDUKACJA kultura pedagogia źródeł, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006.

Publikacje podczas kongresów i zjazdów międzynarodowych:

 1. Buczkowski K, Czachowski S, Oręziak A, Piszczek E. Polish general practitioners and smoking cessation strategies. 18th Wonca Word Conference Genomics & Family Medicine. 24-27.07.2007 Singapore
 2. Muszalska M, Buczkowski K. Burnout syndrome and mental health among Polish general practitioners: stress-related negative outcomes at work. 12th Regional Conference of WONCA Europe. Towards medical renaissance bridging the gap between biology and humanities.27-30.08.2006 Florence, Italy
 3. Czachowski S, Buczkowski K. Polish family physicians’ attitudes towards biopsychosocial model of care. 12th Regional Conference of WONCA Europe. Towards medical renaissance bridging the gap between biology and humanities.27-30.08.2006 Florence, Italy
 4. Buczkowski K, Krajnik M, Budzyński J, Chlabicz S. Family physicians’ knowledge about pain control in Poland. European Journal of Palliative Care, 8-10.04.2005 Aachen, Germany
 5. Buczkowski K, Dachtera-Frąckiewicz M, Ignaczak E, Budzyński J, Klucz K, Czachowski S. Perception of one’s own nutrition and body mass index. WONCA Europe Regional Conference. From Hippocrates to the Human Genome: The past, present and future of General Practice/ Family Medicine. 3-7.09.2005 Kos Island, Greece
 6. Buczkowski K, Ziółkowski M, Klucz K. General practice services in the transformation of the health care system in Poland. WONCA Europe Regional Conference. Quality in practice. 1-4.06.2004 Amsterdam, Nederlands
 7. Buczkowski K., Ziółkowski M., Czerwionka-Szaflarska M., Giziński W. The relation between smoking and awareness of its harmfulness. 3 rd European Conference on Tobacco or Health. Closing the Gaps-Solidarity for Health 20-22.06.2002 Warsaw, Poland
 8. Buczkowski K., Ziółkowski M., Czerwionka-Szaflarska M., Giziński W. The influence of parents' smoking on teenage children smoking. 3rd European Conference on Tobacco or Health. Closing the Gaps-Solidarity for Health 20-22.06.2002 Warsaw, Poland
 9. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Buczkowski K., Klucz K., Paczuski R., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J. The advantages of losartan therapy on carbohydrate metabolism disturbances and endothelial dysfunction in essential hypertensive patients. Journal of the American Society of Nephrology 12,2001 World Congress of Nephrology 10-17.10.2001 San Francisco, USA
 10. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Klucz K., Buczkowski K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J. The impact of polymetabolic syndrome of glomerular endothelium dysfunction in essential hypertensive patients. Baltic Meeting on Nephrology, 11-13.05.2001 Jurata, Poland
 11. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Klucz K., Buczkowski K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J. The influence of some metabolic factors on tubulo-intestitial injury in essential hypertensive patients. Baltic Meeting on Nephrology, 11-13.05.2001 Jurata, Poland
 12. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Buczkowski K., Klucz K., Paczuski R., Manitius J. The impact of trandolapril on carbohydrate metabolism and endothelial dysfunction in essential hypertensive patients. Journal of Hypertension 2001, Vol. 19 (suppl 2): 274
 13. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Doroszewski W., Stróżecki P., Klucz K., Buczkowski K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J. Is there any relation among kidney volume and carbohydrate metabolism in the essential hypertensive patients? European Journal of Clinical Investigation, 31 (Suppl. 1): 17. 35th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investgation, 2-5.05.2001, Barcelona, Spain
 14. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Buczkowski K., Klucz K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J. Is there any relationship between carbohydrate metabolism and tubulo-interstitial injury in essential hypertensive patients? Journal of Hypertension 2000, Vol. 18 (suppl 2): 108. Tenth European Meeting on Hypertension, 29.05-3.06.2000 Goteborg, Sweden

Publikacje podczas kongresów i zjazdów krajowych:

 1. Buczkowski K, Czachowski S, Oręziak A, Klucz K Postrzeganie własnej roli w podejmowaniu interwencji antynikotynowej – badanie pilotażowe lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008, 2(23): 30.
 2. Czachowski S Postawa studentów medycyny wobec holistycznego modelu postrzegania pacjenta. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008,2(23): 43.
 3. Dachtera-Frąckiewicz M, Konieczka R, Buczkowski K Przepuklina przeponowa jako nietypowa przyczyna duszności i bólu w klatce piersiowej – opis przypadku. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008,2(23): 48.
 4. Klucz K, Buczkowski K, Dachtera-Frąckiewicz M Czerniak złośliwy wyzwaniem XXI wieku. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008,2(23): 45.
 5. Konieczka R, Dachtera-Frąckiewicz M, Buczkowski K Zwężenie przełyku jednym z powikłań zapalenia refluksowego – opis przypadku. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008,2(23): 45
 6. Konieczka R, Dachtera-Frąckiewicz M, Buczkowski K Granulocytopenia – trudności diagnostyczne. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008,2(23): 45.
 7. Konieczka R, Dachtera-Frąckiewicz M, Buczkowski K Promocja zdrowego stylu życia jednym z podstawowych zadań lekarza rodzinnego, Problemy Medycyny Rodzinnej 2008,2(23): 44.
 8. Klucz K, Buczkowski K, Dachtera-Frąckiewicz M, Ziółkowski M. Postrzeganie pozycji lekarza rodzinnego przez studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. Problemy Medycyny Rodzinnej 2006, vol. VIII, Numer specjalny VI Kongres Medycyny Rodzinnej "Człowiek-Medycyna- Wszechświat" 8-11.06.2006, Toruń:52.
 9. Dachtera-Frąckiewicz M, Ignaczak E, Buczkowski K, Klucz K, Budzyński J. Próba oceny stylu życia pacjentów z powikłaniami otyłości leczonych przez lekarzy rodzinnych. Problemy Medycyny Rodzinnej 2006, vol. VIII, Numer specjalny VI Kongres Medycyny Rodzinnej "Człowiek-Medycyna- Wszechświat" 8-11.06.2006, Toruń:50.
 10. Klucz K, Buczkowski K. Wystąpienie raka płuca u trzech palących sióstr. Problemy Medycyny Rodzinnej 2006, vol. VIII, Numer specjalny VI Kongres Medycyny Rodzinnej "Człowiek-Medycyna- Wszechświat" 8-11.06.2006, Toruń:50.
 11. Konieczka R, Buczkowski K. Róża twarzy - trudności diagnostyczne. Problemy Medycyny Rodzinnej 2006, vol. VIII, Numer specjalny VI Kongres Medycyny Rodzinnej "Człowiek-Medycyna- Wszechświat" 8-11.06.2006, Toruń:48.
 12. Wcisła A, Buczkowski K. Obrzęk przedgoleniowy jako pierwsza manifestacja choroby Gravesa- Basedowa- prezentacja przypadku. Problemy Medycyny Rodzinnej 2006, vol. VIII, Numer specjalny VI Kongres Medycyny Rodzinnej "Człowiek-Medycyna- Wszechświat" 8-11.06.2006, Toruń:46-47.
 13. Marciniak G., Śleszycka E., Czachowski S. Z jakich źródeł wiedzy medycznej korzystają rodzice chorych dzieci ze wsi i miasta? (plakat) VI Kongres Medycyny Rodzinnej „Człowiek – Medycyna – Wszechświat” Toruń, 8-11.06.2006
 14. Muszalska M, Buczkowski K. Osobowość a indywidualne wzorce zachowań i przeżyć w pracy zawodowej lekarzy. Family Medicine & Primary Care Review 2005,7,3:821.
 15. Jaroszewski W, Buczkowski K. Ziarnica złośliwa u 11-letniego chłopca- problemy diagnostyczne. Family Medicine & Primary Care Review 2005,7,3:809.
 16. Czachowski S, Buczkowski K. Badania nad rolą lekarza rodzinnego w praktyce medycznej. Family Medicine & Primary Care Review 2005,7,3:802.
 17. Buczkowski K. Zasady stosowania opioidów w leczeniu bólu nowotworowego. Problemy Medycyny Rodzinnej 2005, vol. VII, Numer specjalny V Kongres Medycyny Rodzinnej "W trosce o zdrowie Polaków" 2-5.06.2005, Lublin:12.
 18. Czachowski S, Buczkowski K. Próba konstrukcji modelu psychologicznego „Rola Lekarza Rodzinnego” Problemy Medycyny Rodzinnej 2005, vol. VII, Numer specjalny V Kongres Medycyny Rodzinnej "W trosce o zdrowie Polaków" 2-5.06.2005, Lublin:22.
 19. Buczkowski K, Dachtera-Frąckiewicz M, Ignaczak E, Czachowski S, Budzyński J. Analiza wiedzy pacjentów praktyki lekarza rodzinnego na temat zdrowego odżywiania. Problemy Medycyny Rodzinnej 2005, vol. VII, Numer specjalny V Kongres Medycyny Rodzinnej "W trosce o zdrowie Polaków" 2-5.06.2005, Lublin:40.
 20. Buczkowski K, Dachtera-Frąckiewicz M, Ignaczak E, Czachowski S, Budzyński J. Zdrowy styl życia. Analiza wybranych grup pacjentów lekarzy rodzinnych. Problemy Medycyny Rodzinnej 2005, vol. VII, Numer specjalny V Kongres Medycyny Rodzinnej "W trosce o zdrowie Polaków" 2-5.06.2005, Lublin:41.
 21. Buczkowski K. Praktyki kształcące w dziedzinie medycyny rodzinnej: dobór, wymagania, rozwój. II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów medycyny rodzinnej „Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy” 15-16.04.2005, Kraków
 22. Buczkowski K, Jałocha D. Praktyka medycyny rodzinnej jako warsztat doskonalenia zawodowego lekarza. II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów medycyny rodzinnej „Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy” 15-16.04.2005, Kraków
 23. Czachowski S., Buczkowski K., Jałocha D.: Badania jakościowe w medycynie rodzinnej. Analiza wywiadów biograficznych i narracyjnych lekarzy rodzinnych. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, vol. VI: 7-8,
 24. Buczkowski K., Dachtera–Frąckiewicz M., Klucz K., Czachowski S., Jałocha D.: Skierowania do specjalistów i szpitali w praktykach lekarzy rodzinnych funkcjonujących w różnych środowiskach. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, vol. VI: 8,
 25. Buczkowski K., Ignaczak E., Klucz K., Ziółkowski M., Jeka S.: Działalność praktyki lekarza rodzinnego w ocenie pacjenta – analiza porównawcza danych z 2001 i 2002 roku. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, vol. VI: 16-17,
 26. Ignaczak E., Buczkowski K.: Bóle w nadbrzuszu i wyniszczenie jako somatyczna maska zespołu depresyjnego u 78-letnego chorego – opis przypadku. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, vol. VI: 38,
 27. Dachtera–Frąckiewicz M., Buczkowski K.: Uchyłek przełyku jako przyczyna bólu w klatce piersiowej – opis przypadku. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, vol. VI: 38-39,
 28. Jaroszewski W., Konieczka R., Buczkowski K.: Przestrzeganie zaleceń leczenia niefarmakologicznego wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, vol. VI: 39,
 29. Jaroszewski W., Konieczka R., Buczkowski K.: Świadomość chorób odtytoniowych wśród pacjentów hospitalizowanych. Problemy Medycyny Rodzinnej 2004, vol. VI: 39,
 30. Buczkowski K., Ignaczak E., Dachtera–Frąckiewicz M., Jałocha D.: Problem palenia papierosów wśród pacjentów lekarzy rodzinnych. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tytoń albo Zdrowie”, 02-03.12.2004, Gdańsk
 31. Czachowski S., Buczkowski K.: Lekarze rezydenci wobec edukacji w dziedzinie medycyny rodzinnej. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 23. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków
 32. Czachowski S., Buczkowski K.: Motywy wyboru specjalizacji w medycynie rodzinnej w grupie rezydentów. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 56-57. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków
 33. Buczkowski K., Ziółkowski M., Klucz K.: Główne powody udzielania świadczeń w praktyce lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 11-12. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków
 34. Chrobot A., Buczkowski K., Morgaś M.: Opieka lekarza rodzinnego nad dziećmi w ocenie rodziców. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 21. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków
 35. Buczkowski K., Ignaczak E., Klucz K., Ziółkowski M., Jeka S.: Komunikacja lekarz - pacjent w ocenie pacjentów praktyk lekarzy rodzinnych. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 56. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków - Praca otrzymała wyróżnienie i tytuł Medycznego Rembrandta 2003 przyznany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 36. Buczkowski K., Dachtera-Frąckiewicz M., Klucz K., Ziółkowski M., Jeka S.: Czynniki wpływające na stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich w praktyce lekarza rodzinnego-doniesienie wstępne. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 58-59. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków
 37. Klucz K., Buczkowski K., Ziółkowski M., Ignaczak E.: Gotowość pacjentów do podjęcia działań profilaktycznych. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 58. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków
 38. Jaroszewski W., Konieczka R., Buczkowski K.: Postrzeganie zagrożeń wynikających z palenia papierosów przez pacjentów hospitalizowanych. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003, vol. V: 57. III Kongres Medycyny Rodzinnej "Lekarz rodzinny w zjednoczonej Europie" 12-16.06.2003, Kraków
 39. Buczkowski K., Czerwionka-Szaflarska M., Ziółkowski M., Giziński W.: Nieprawidłowe zachowania związane z odżywianiem u uczniów szkół ponadpodstawowych. II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 12-14.09.2002, Bydgoszcz
 40. Jeka S., Czachowski S., Buczkowski K., Patera-Górnikiewicz B., Wiśniewska D., Ocicka-Kozakiewicz A., Ciesielski T.: Analiza przyczyn nieuzasadnionych skierowań do poradni endokrynologicznych z punktu widzenia lekarza internisty zajmującego się na co dzień diagnostyką obrazową tarczycy. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 14.
 41. Czachowski S. Płeć i stan cywilny a idealny obraz lekarza w percepcji pacjentów praktyki lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 23-24,
 42. Dachtera-Frąckiewicz M., Buczkowski K., Ignaczak E. Czynniki wpływające na realizację wizyt domowych w praktyce lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 37.
 43. Buczkowski K., Ziółkowski M., Jeka S., Klucz K. Działalność praktyki lekarza rodzinnego w ocenie pacjenta. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 40-41.
 44. Jeka S., Buczkowski K., Czachowski S., Patera-Górnikiewicz B., Wiśniewska D., Raczko S., Korpikiewicz K. Najczęściej popełniane błędy w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego z punktu widzenia lekarza rodzinnego- reumatologa. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 43.
 45. Buczkowski K., Krajnik M., Adamczyk A. Scenariusze umierania chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 52-53.
 46. Buczkowski K., Krajnik M., Adamczyk A. Morfina i inne opioidy w leczeniu bólu przewlekłego w praktyce lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 54-55.
 47. Czachowski S., Jeka S. Idealny obraz lekarza w percepcji pacjentów z chorobą przewlekłą w praktyce lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 59.
 48. Dachtera-Frąckiewicz M., Buczkowski K., Ignaczak E. Przyczyny i rodzaj porad lekarskich u pacjentów wymagających wielokrotnych wizyt domowych - próba analizy. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 62.
 49. Buczkowski K., Ziółkowski M., Czerwionka-Szaflarska M., Giziński W. Wybrane czynniki wpływające na palenie tytoniu przez młodzież. Problemy Medycyny Rodzinnej, czerwiec 2002, vol. IV: 62-63.
 50. Buczkowski K., Ziółkowski M., Jeka S., Klucz K.: Satysfakcja pacjentów korzystających z porad Praktyki Lekarza Rodzinnego. Polska Medycyna Rodzinna 2002, 4, 2: 271,
 51. Dachtera-Frąckiewicz M, Buczkowski K., Ignaczak E.: Przyczyny wizyt domowych u pacjentów z chorobami układu krążenia. Polska Medycyna Rodzinna 2002, 4, 2: 285-286,
 52. Dachtera-Frąckiewicz M., Buczkowski K., Ignaczak E.: Związek między wizytą domową a wiekiem i miejscem zamieszkania pacjenta. Polska Medycyna Rodzinna 2002, 4, 2: 286,
 53. Buczkowski K., Ziółkowski M., Giziński W. Zachowania młodocianych kierowców sprzyjające wypadkom komunikacyjnym na podstawie badań własnych. Problemy Medycyny Rodzinnej, Październik 2001, vol. III: 43.
 54. Rogiewicz M., Buczkowski K. Komunikacja lekarz rodzinny-pacjent. Problemy Medycyny Rodzinnej, Październik 2001, vol. III: 48-49.
 55. Buczkowski K.,Czachowski S., Klucz K., Jałocha D. Analiza ilości i rodzaju świadczeń lekarskich udzielanych w warunkach praktyki lekarza rodzinnego. Problemy Medycyny Rodzinnej, Październik 2001, vol. III: 75-76.
 56. Jałocha D., Buczkowski K., Czachowski S. Kujawsko - Pomorski Oddział Terenowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1997-2001). Problemy Medycyny Rodzinnej, Październik 2001, vol. III: 79.
 57. Czachowski S., Buczkowski K., Praktyka lekarza rodzinnego jako własny warsztat pracy. Badania ankietowe lekarzy rodzinnych. Problemy Medycyny Rodzinnej, Październik 2001, vol. III: 81-82.
 58. Czachowski S., Buczkowski K. Wybór specjalizacji z medycyny rodzinnej w zamierzeniach studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Problemy Medycyny Rodzinnej, Październik 2001, vol. III: 38-39.
 59. Buczkowski K., Klucz K. Analiza ilości i rodzaju świadczeń udzielanych w akademickiej praktyce lekarza rodzinnego w Bydgoszczy w roku 2000. Polskie Archiwum medycyny wewnętrznej 2001, CV, Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, 19-22.09.2001, Poznań
 60. Buczkowski K. Używki oraz zachowania ryzykowne zdrowotnie u młodzieży. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Somatyczne i psychiczne szkodliwości nadmiernego picia alkoholu", 15.09.2001, Bydgoszcz
 61. Czachowski S.: Samoocena zdrowia pacjentów a ich oczekiwania wobec lekarza rodzinnego. Marketing usług profesjonalnych. II Międzynarodowa Konferencja, 21-22.05.2001, Poznań
 62. Czachowski S., Buczkowski K. Miejsce specjalizacji z medycyny rodzinnej w ocenie studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Polska Medycyna Rodzinna 2001, 3, 2: 151-171.
 63. Buczkowski K., Klucz K., Czachowski S. Najczęstsze przyczyny porad w praktyce lekarza rodzinnego. Polska Medycyna Rodzinna 2001, 3,2:166.
 64. Czachowski S. Oczekiwania wobec lekarza rodzinnego a samoocena zdrowia pacjentów. Polska Medycyna Rodzinna 2001, 3,2:166.
 65. Buczkowski K., Czachowski S., Klucz K., Jałocha D. Porównanie praktyk lekarzy rodzinnych funkcjonujących w środowisku akademickim, miejskim i małomiasteczkowym. Polska Medycyna Rodzinna 2001, 3, 2: 167.
 66. Buczkowski K., Ziółkowski M., Giziński W. Problemy z kontrolą własnego zachowania u młodzieży. Polska Medycyna Rodzinna 2001, 3, 2: 168,
 67. Buczkowski K. Zachowania ryzykowne dla zdrowia u uczniów szkół ponadpodstawowych. Polska Medycyna Rodzinna 2001, 3, 2: 149.
 68. Buczkowski K., Dachtera-Frąckiewicz M. Zachowania związane z odżywianiem u uczniów szkół ponadpodstawowych. IX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy, 20-22 kwietnia 2001. Wrocław - Szklarska Poręba
 69. Buczkowski K., Ignaczak E. Wpływ płci i środowiska szkolnego na zachowania związane z odżywianiem u młodzieży. IX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy, 20-22 kwietnia 2001, Wrocław - Szklarska Poręba
 70. Kretowicz M., Ukleja-Adamowicz M., Stróżecki P., Buczkowski K., Klucz K., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J.: Wpływ wybranych zaburzeń metabolicznych na funkcję śródmiąższu w nieleczonym pierwotnym nadciśnieniu tętniczym i pierwotnych kłębuszkowych zapaleniach nerek. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, 19-21 października 2000, Katowice

Konferencje i szkolenia:

Konferencje organizowane przez Katedrę i Zakład Lekarza Rodzinnego:

 1. XI Konferencja Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce „Kompleksowa opieka nad zdrowiem rodziny” 16-17.05.2009
 2. Światowy Dzień Nerki, 12.03.2009
 3. „Społeczna rola lekarza rodzinnego”, 19-20.04.2008, Łysomice k/Torunia
 4. „Rozwój cywilizacyjny – ile korzyści, ile szkód dla naszego zdrowia?”, 19-20.05.2007, Wiktorowo k/Żnina
 5. VI Kongres Medycyny Rodzinnej "Człowiek-Medycyna- Wszechświat", 8-11.06.2006, Toruń
 6. „Choroby cywilizacyjne, postawy pacjentów i lekarzy”, 10-11.12.2005, Ciechocinek
 7. „Najczęściej popełniane błędy w ambulatoryjnej opiece medycznej”, 8-9.10.2005, Ciechocinek 1. Konferencja Naukowa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Lekarzy Pracodawców, 2-3.10.2004, Wiktorowo
 8. VII Konferencja Naukowa Lekarzy Rodzinnych Pomorza i Kujaw „Aktualne standardy i wytyczne dla lekarzy rodzinnych w zjednoczonej Europie”, 29-30.05.2004, Pieczyska k. Koronowa
 9. VI Konferencja Naukowa Lekarzy Rodzinnych Pomorza i Kujaw "Schorzenia narządu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego", 10-11.05.2003, Wieniec k/Włocławka
 10. "Powikłania cukrzycy w praktyce lekarza rodzinnego", 25-26.05.2002 r., Ryte Błota k/Brodnicy
 11. IV Kujawsko-Pomorskie Sympozjum Medycyny Rodzinnej, 29-30.09.2001 r., Toruń
 12. "Schorzenia serca i naczyń" III Konferencja Naukowa Lekarzy Rodzinnych Kujaw i Pomorza, 09-10.06.2001, Wenecja k/Żnina
 13. "Schorzenia wieku podeszłego. Jesień 2000", 22.09-24.09.2000 r., Kręgiel k/Koronowa
 14. "Małe dziecko w praktyce lekarza rodzinnego", 14.04-16.04.2000 r., Mausz - Ostrowo

Szkolenia organizowane przez Katedrę i Zakład Lekarza Rodzinnego:

 1. „Aktualne trendy w pediatrii”, 06.12.2008, Bydgoszcz
 2. „Psychoonkologia w praktyce lekarza rodzinnego”, 04.10.2008, Bydgoszcz
 3. „Kontrowersje wokół współczesnej pediatrii. Zastosowanie leków pochodzenia naturalnego w codziennej praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 12.04.2008, Bydgoszcz
 4. „Wczesna diagnostyka nowotworów krwi w praktyce lekarza rodzinnego. Wybrane zagadnienia prawne w podstawowej opiece zdrowotnej”, 05.04.2008, Toruń
 5. „Wybrane problemy specjalistyczne w praktyce lekarza rodzinnego”, 29.03.2008, Bydgoszcz
 6. „Onkologia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 22.09.2007, Bydgoszcz
 7. „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a problemy psychiatryczne”, 17.03.2007, Bydgoszcz
 8. „Endokrynologia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 18.11.2006, Bydgoszcz
 9. „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, 21.10.2006, Bydgoszcz
 10. „Schorzenia narządu ruchu w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 30.09.2006, Bydgoszcz
 11. „Onkologia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 18.03.2006, Bydgoszcz
 12. „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a choroby układu krążenia”, 28.01.2006, Bydgoszcz
 13. „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a problemy wieku dziecięcego”, 26.11.2005, Bydgoszcz
 14. „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a problemy psychiatryczne”, 17.09.2005, Bydgoszcz
 15. „Osteoporoza i zespoły bólowe kręgosłupa w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 12.03.2005, Bydgoszcz
 16. „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a rozpoznawanie i leczenie cukrzycy”, 04.12.2004, Bydgoszcz
 17. „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a choroby reumatologiczne”, 23.10.2004, Bydgoszcz
 18. „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a choroby układu oddechowego”, 05.06.2004, Bydgoszcz
 19. „Klinika i leczenie zaburzeń otępiennych”, 13.03.2004, Bydgoszcz
 20. „Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową”, 21.02.2004, Bydgoszcz
 21. „Pulmonologia”, 16.01.2004, Bydgoszcz