Katedra i Zakład Biochemii
Katedra i Zakład Biochemii

prof. dr hab. n. med.
Alina Woźniak

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
III piętro

tel. 52 585-37-55
fax 52 585-39-43


Sekretariat:

Beata Lutowska

Katedra i Zakład Biochemii

Pracownicy:

Adiunkci:

Asystenci:

 • dr n. med. Daria Kupczyk
 • mgr Rafał Bilski

Starsi wykładowcy:

Starsi specjaliści:

 • mgr inż. Gabriela Barlik, e-mail: barlik@cm.umk.pl
 • mgr inż. Małgorzata Wenda

Pozostali pracownicy:

 • mgr inż. Ewelina Marciniak - specjalista naukowo-techniczny
 • Mieczysława Modrakowska - starszy technik
 • Lucyna Pisarska - technik
 • Jadwiga Rubach - technik

Studia doktoranckie:

 • mgr Magdalena Żyła


Kierunki i profil działania Jednostki

 1. Ocena właściwości antyoksydacyjnych oraz przydatności diagnostycznej i prognostycznej wybranych parametrów biochemicznych w przebiegu wybranych stanów fizjologicznych i patologicznych człowieka.
 2. Oznaczanie markerów stanu zapalnego jako ważnego ogniwa łączącego stres oksydacyjny z czynnikami stanu zapalnego w etiologii i progresji w wybranych jednostkach chorobowych.
 3. Badanie metod syntezy i modyfikacji wybranych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej oraz wyznaczanie własności fizykochemicznych otrzymanych substancji w związku z procesami ADME.
 4. Badania nad zastosowaniem metod mikrobiologicznych w syntezie czystych diastereo- i enancjomerycznie chiralnych bloków budulcowych, prekursorów związków aktywnych biologicznie z wykorzystaniem potencjału katalitycznego bioreagentów w szeroko pojętej syntezie asymetrycznej.

Metodyka badań w Jednostce:

 • metody spektrofotometryczne, metoda immunoenzymatyczna ELISA, HPLC


Działalność dydaktyczna:

W Katedrze i Zakładzie Biochemii prowadzone są zajęcia modułowe:

Moduł: Naukowe podstawy współczesnej medycyny obejmuje następujące przedmioty:

 • Chemiczne podstawy życia - kierunek lekarski, WL
 • Biochemia - kierunek lekarski, WL

Pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna - biotechnologia, WL
 • Chemia organiczna - biotechnologia, WL
 • Chemia ogólna - optyka okularowa z elementami optometrii, WL
 • Biochemia - optyka okularowa z elementami optometrii, WL
 • Technologie optyczne i okularowe - optyka okularowa z elementami optometrii, WL
 • Chemia organiczna – analityka medyczna, WF

Regulaminy dydaktyczne: