Katedra i Zakład Biochemii
Katedra i Zakład Biochemii

prof. dr hab. n. med.
Alina Woźniak

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
III piętro

tel. 52 585-37-55
fax 52 585-39-43


Sekretariat:

Beata Lutowska

Katedra i Zakład Biochemii

Pracownicy:

Adiunkci:

Asystenci:

 • dr n. med. Daria Kupczyk
 • mgr Rafał Bilski

Starsi wykładowcy:

Starsi specjaliści:

 • mgr inż. Gabriela Barlik, e-mail: barlik@cm.umk.pl
 • mgr inż. Małgorzata Wenda

Pozostali pracownicy:

 • mgr inż. Ewelina Marciniak - specjalista naukowo-techniczny
 • Mieczysława Modrakowska - starszy technik
 • Lucyna Pisarska - technik
 • Jadwiga Rubach - technik

Studia doktoranckie:

 • mgr Magdalena ŻyłaTematy badawcze:

Do 2001 wiodącym tematem naukowym Katedry i Zakładu Biochemii była analiza wybranych parametrów antyoksydacyjnych i stężenia selenu w etiologii różnych chorób. Obecnie tematem badawczym katedry są: Procesy wolnorodnikowe w ekstremalnych stanach biochemiczno-fizjologicznych oraz w wybranych stanach patologii człowieka:

 • Generacja reaktywnych form tlenowych (RTF) w różnych stadiach nadciśnienia tętniczego w podeszłym wieku.
 • Korelacja między aktywnością antyoksydacyjną, a stężeniem RTF u osób z nadciśnieniem tętniczym w zależności od wieku.
 • Generacja anionorodnika ponadtlenkowego w niedokrwieniu i reperfuzji po przeszczepieniu nerki.
 • Korelacja między aktywnością enzymów antyoksydacyjnych a stężeniem grup karbonylowych w stresie antyoksydacyjnym.
 • Porównanie aktywności enzymatycznej i pozakomórkowej we krwi osób w podeszłym wieku leczonych z powodu choroby nadciśnieniowej.
 • Generacja RFT w hipokinezji oraz w dozowanym wysiłku fizycznym.

W Katedrze działają:

 • pracownia enzymatyczna
 • pracownia reaktywnych form tlenowych
 • pracownia przygotowawcza do zajęć dydaktycznych

Współpraca naukowa z zagranicą:

Prof. J. Greenleaf
Ames Research Center
NASA
Moffet Field Ca 94035
USA

Współpraca naukowa w kraju:

 • Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
 • Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,
 • Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Katedra Endokrynologii, Centrum Zdrowia Dziecka Łódź,
 • Katedra Biofizyki i Procesów Starzenia się Komórki, Uniwersytet Łódzki.

Dydaktyka:

 • W Katedrze i Zakładzie Biochemii prowadzone są zajęcia dydaktyczne w zakresie biochemii ogólnej i molekularnej dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego.
 • W ramach studiów doktoranckich realizowane są tematy:
  • Melatonina a procesy starzenia,
  • Problemy medycyny hyperbarycznej.

Regulaminy dydaktyczne: