Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii
Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii

prof. dr hab. n. med.
Roman Makarewicz

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. dr J. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Centrum Onkologii
wysoki parter, p. K1a

tel. 52 374-33-20
tel. 52 374-33-28
tel. 52 374-34-31
fax 52 374-33-20


Sekretariat:

mgr inż. Lucyna Balicka
e-mail: lucyna.balicka@cm.umk.pl
tel. 52 374-33-20

Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii

Pracownicy:Kadra Katedry i Kliniki Onkologii i Brachyterapii

Kierownik:

Adiunkci:

Asystenci:

Doktoranci:

 • mgr Judyna Lasota
 • mgr Karolina MajewskaTematy badawcze:

Jednostka prowadzi następujące badania: Zdjęcie lekarzy podczas operacji

 1. Ocena czynników prozapalnych, angiogenezy i limfoangiogenezy u kobiet chorych na raka szyjki macicy (Roman Makarewicz, Marta Biedka)
 2. Optymalizacja rozkładu dawki promieniowania w brachyterapii HDR gruczołu krokowego na podstawie analizy parametrów histogramu dawka-objętość (DVH) dotyczących gruczołu krokowego i cewki moczowej (Roman Makarewicz, Renata Kabacińska, Andrzej Lebioda, Izabela Puchalska)
 3. Ocena narażenia pęcherza moczowego i odbytnicy podczas brachyterapii raka szyjki macicy - analiza porównawcza dawek promieniowania podanych w pęcherzu moczowym i odbytnicy przy użyciu planowania 2D i 3D (Joanna Terlikiewicz, Roman Makarewicz, Renata Kabacińska)
 4. Ocena czynników prozapalnych, angiogenezy i limfoangiogenezy u kobiet chorych na raka szyjki macicy (Roman Makarewicz, Marta Biedka)
 5. Ocena czynników prozapalnych, angiogenezy i limfoangiogenezy u mężczyzn chorych na raka stercza (Roman Makarewicz, Marta Biedka, Alina Borkowska, Krzysztof Kamecki, Adrianna Makarewicz, Hanna Kardymowicz, Zbigniew Siekiera, Zbigniew Wolski)
 6. Radiochirurgia zmian nienowotworowych (Andrzej Lebioda, Renata Kabacińska, Roman Makarewicz)

Osiągnięcia poznawcze:Zdjęcie maszyny należącej do Katedry i Kliniki Onkologii i Brachyterapii

 • Opracowanie i wdrożenie brachyterapii śródtkankowej HDR w leczeniu chorych na niskozróżnicowane glejaki OUN,
 • Zdefiniowanie czynników wpływających na ryzyko wystąpienia śmiertelnych krwotoków płucnych i popromiennego zapalenia oskrzeli u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych z udziałem brachyterapii,
 • Opracowanie krajowego systemu kontroli jakości aparatów brachyterapeutycznych typu Selectron LDR/MDR i MicroSelectron HDR.

Osiągnięcia aplikacyjne:

 • Wdrożenie w kraju brachyterapii HDR w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, raka przełyku, nowotwory sromu i pochwy, nosowej części gardła, nowotwory OUN.


Działalność dydaktyczna:

Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami:

 • V rok, Wydział Lekarski, przedmiot „Onkologia” - studia polskojęzyczne i anglojęzyczne
 • VI rok Wydział Lekarski, zajęcia fakultatywne, przedmiot „Postępy onkologii klinicznej i doświadczalnej”
 • III rok, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: zdrowie publiczne, studia stacjonarne, przedmiot „Radioterapia”
 • III rok, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: zdrowie publiczne, studia niestacjonarne, przedmiot „Radioterapia”
 • V rok, Wydział Farmaceutyczny, Kierunek: analityka medyczna, studia jednolite, przedmiot „Propedeutyka onkologii”

Zdjęcie lekarzy podczas operacji  Zdjęcie lekarza wraz z pielęgniarką na korytarzu szpitalnym

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Tytuł oryginału: Plasma concentration of angiopoietin-1, angiopoietin-2 and Tie-2 in cervical cancer.
  Autorzy: Ewa Kopczyńska, Roman Makarewicz, Marta Biedka, A. Kaczmarczyk, H. Kardymowicz, Tomasz Tyrakowski.
  Źródło: - Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2009 Vol. 30 nr 6 s. 646-649.

 2. Tytuł oryginału: Measurement of tumour volume by MRI to evaluate risk of pelvic nodal metastases in early cervical carcinoma patients.
  Autorzy: Andrzej Lebioda, Roman Makarewicz, Agnieszka Żyromska, Marek Szymański, Elżbieta Sokólska.
  Źródło: - Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2009 Vol. 14 nr 4 s. 146-150.

 3. Tytuł oryginału: Wpływ nasilenia hipoksji i unaczynienia w guzie pierwotnym na występowanie klasycznych czynników rokowniczych u chorych na raka gruczołu krokowego - czy markery biologiczne są pomocne w przewidywaniu przebiegu choroby nowotworowej?
  Autorzy: Hanna Andrusewicz, Agnieszka Żyromska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2009 T. 13 nr 2 s. 90-94.

 4. Tytuł oryginału: Radiobiologia w brachyterapii.
  Autorzy: Agnieszka Żyromska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2009 T. 13 nr 5 s. 241-246.

 5. Tytuł oryginału: Interstitial brachytherapy for penile cancer: the experience of Oncology Center in Bydgoszcz.
  Autorzy: Roman Makarewicz, Andrzej Lebioda, Joanna Terlikiewicz, Renata Kabacińska.
  Źródło: - J. Contemp. Brachyther. 2010 Vol. 2 nr 4 s. 157-159.

 6. Tytuł oryginału: Ocena jakości życia, nasilenia cech lęku i depresji u pacjentów ze złośliwym zarodkowym nowotworem jądra w trakcie chemioterapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym.
  Autorzy: M. Osmańska, Alina Borkowska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Psychiatr. Pol. 2010 T. 44 nr 4 s. 543-556.

 7. Tytuł oryginału: Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu C jako czynnik predykcyjny w raku szyjki macicy.
  Autorzy: Marta Biedka, Roman Makarewicz, Andrzej Lebioda, H. Kardymowicz, A. Goralewska.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2010 T. 14 nr 2 s. 87-92.

 8. Tytuł oryginału: Maksymalna SUV jest czynnikiem predykcyjnym zajęcia regionalnych węzłów chłonnych u chorych z niezaawansowanym rakiem szyjki macicy.
  Autorzy: T. Wiśniewski, Joanna Terlikiewicz, Andrzej Lebioda, Roman Makarewicz, Bogdan Małkowski, E. Ziółkowska.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2010 T. 14 nr 3 s. 200-204.

 9. Tytuł oryginału: Zastosowanie temozolomidu w nowo zdiagnozowanym glejaku złośliwym mózgu - doświadczenia własne.
  Autorzy: E. Ziółkowska, T. Wiśniewska, M. Zarzycka, W. Windorbska, Andrzej Lebioda, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2010 T. 14 nr 4 s. 259-264.

 10. Tytuł oryginału: Comparative analysis of biological profiles of bening prostate hyperplasia and prostate cancer as potential diagnostic, prognostic and predictive indicators.
  Autorzy: Roman Makarewicz, Agnieszka Żyromska, Anna Andruszkiewicz.
  Źródło: - Folia Histochem. Cytobiol. 2011 Vol. 49 nr 3 s. 452-457.

 11. Tytuł oryginału: Analysis of the impact of the expression of molecular predictive markers on the risk of regional axial lymph nodes involvement and development of distant metastases in famale patients with breast cancer.
  Autorzy: Wojciech Jóźwicki, K. Pławski, Anna Aneta Brożyna, K. Roszkowski, R. Gołda, R. Laskowski, J. Tujakowski, Roman Makarewicz.
  Źródło: W: Selected civilization and social illnesses. Ed. B. Sokołowska. Biała Podlaska: PSW, 2011 s. 262-277.

 12. Tytuł oryginału: First-line bevacizumab-containing therapy for breast cancer: results in patients aged >70 years treated in the ATHENA study.
  Autorzy: L. Biganzoli, E. Di Vincenzo, Z. Jiang, M. Lichinitser, Z. Shen, R. Delva, N. Bogdanova, G.L. Vivanco, Z. Chen, Y. Cheng, M. Just, M. Espie, J. Vinholes, C. Hamm, D. Crivellari, E[wa] Chmielowska, V.Semiglazov, F. Dalenc, I. Smith.
  Źródło: - Ann. Oncol. 2012 Vol. 23 nr 1 s. 111-118.

 13. Tytuł oryginału: Phase II study of single-agent bosutinib, a Src/Abl tyrosine kinase inhibitor, in patients with locally advanced or metastatic breast cancer pretreated with chemotherapy.
  Autorzy: M. Campone, I. Bondarenko, S. Brincat, Y. Hotko, P.N. Munster, E[wa] Chmielowska, P. Fumoleau, R. Ward, N. Bardy-Bouxin, E. Leip, K. Turnbull, C. Zacharchuk, R.J. Epstein.
  Źródło: - Ann. Oncol. 2012 Vol. 23 nr 3 s. 610-617.

 14. Tytuł oryginału: Labeling of microvessel density, lymphatic vessel density and potential role of proangiogenic and lymphangiogenic factors as a predictive/prognostic factors after radiotherapy in patients with cervical cancer.
  Autorzy: Marta Biedka, Roman Makarewicz, Andrzej Marszałek, J. Sir, H. Kardymowicz, A. Goralewska.
  Źródło: - Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2012 Vol. 33 nr 4 s. 399-405.

 15. Tytuł oryginału: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w ocenie stopnia zaawansowania pacjentów z nowo zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego.
  Autorzy: M. Harat, Andrzej Lebioda, T. Wiśniewski, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Onkol. Radioter. 2012 nr 3 s. 17-25.
  Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim].

 16. Tytuł oryginału: Radiobiologia w radioterapii hipofrakcjonowanej.
  Autorzy: I. Wiatrowska, Renata Kabacińska, J. Lasota, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Onkol. Radioter. 2012 nr 3 s. 35-39.
  Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim].

 17. Tytuł oryginału: Oxidative stress markers in prostate cancer patients after HDR brachytherapy combined with external beam radiation.
  Autorzy: Alina Woźniak, M. Masiak, Michał Szpinda, Celestyna Mila-Kierzenkowska, B. Woźniak, Roman Makarewicz, A. Szpinda.
  Źródło: - Oxidat. Med. Cell. Long. 2012 Vol. 2012 s. 1-5.

 18. Tytuł oryginału: Endoglin - a marker of vascular endothelial cell proliferation in cancer.
  Autorzy: Ewa Kopczyńska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2012 T. 16 nr 1 s. 68-71.

 19. Tytuł oryginału: Angiogenesis and lymphangiogenesis as prognostic factors after therapy in patients with cervical cancer.
  Autorzy: Marta Biedka, Roman Makarewicz, Ewa Kopczyńska, Andrzej Marszałek, A. Goralewska, H. Kardymowicz.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2012 T. 16 nr 1 s. 6-11.

 20. Tytuł oryginału: A randomized, double-blind, phase II study of erlotinib with or without sunitinib for the second-line treatment of metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC).
  Autorzy: H. J. M. Groen, M.A. Sociński, F. Grossi, E. Juhasz, C. Gridelli, P. Baas, C.A. Butts, Ewa Chmielowska, T. Usari, P. Sellier, C. Harmon, J.A. Williams, F. Gao, L. Tye, R.C. Chao, G.R. Blumenschein Jr.
  Źródło: - Ann. Oncol. 2013 Vol. 24 nr 9 s. 2382-2389.

 21. Tytuł oryginału: Intermediate-dose Ara-C plus G-CSF for stem cell mobilization in patients with lymphoid malignancies, including predicted poor mobilizers.
  Autorzy: S. Giebel, T. Kruzel, T. Czerw, M. Sadus-Wojciechowska, J. Najda, Ewa Chmielowska, S. Grosicki, A. Jurczyszyn, M. Pasiarski, E. Nowara, M. Głowacka-Kosinka, A. Chwieduk, I. Mitrus, A. Smagur, J.Hołowiecki.
  Źródło: - Bone Marrow Transpl. 2013 Vol. 48 s. 915-921.

 22. Tytuł oryginału: Phase I–II study of plitidepsin and dacarbazine as first-line therapy for advanced melanoma.
  Autorzy: R. Plummer, P. Lorigan, E. Brown, R. Zaucha, V. Moiseyenko, L. Demidov, V. Soriano, Ewa Chmielowska, R. Andres, G. Kudryavtseva, C. Kahatt, S. Szyldergemajn, S. Extremera, B. de Miguel, M. Cullell-Young, H. Calvert.
  Źródło: - Br. J. Cancer 2013 Vol. 109 nr 6 s. 1451-1459.

 23. Tytuł oryginału: A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 study of tigatuzumab (CS-1008) in combination with carboplatin/paclitaxel in patients with chemotherapy-naive metastatic/unresectable non-small cell lung cancer.
  Autorzy: M. Reck, M. Krzakowski, Ewa Chmielowska, M. Sebastian, D. Hadler, T. Fox, Q. Wang, J. Greenberg, R.A. Beckman, J. von Pawel.
  Źródło: - Lung Cancer 2013 Vol. 82 s. 441-448.

 24. Tytuł oryginału: Targeting BTK with ibrutinib in relapsed or refractory mantle-cell lymphoma.
  Autorzy: M.L. Wang, S. Rule, P. Martin, A. Goy, R. Auer, B.S. Kahl, W. Jurczak, R.H. Advani, J.E. Romaguera, M.E. Williams, J.C. Barrientos, Ewa Chmielowska, J. Radford, S. Stilgenbauer, M. Dreyling, W.W.Jędrzejczak, P. Johnson, S.E. Spurgeon, L. Li, L. Zhang, K. Newberry, Z. Ou, N. Cheng, B. Fang, J. McGreivy, F. Clow, J.J. Buggy, B.Y. Chang, D.M. Beaupre, L.A. Kunkel, K.A. Blum.
  Źródło: - New Engl. J. Med. 2013 Vol. 369 nr 6 s. 507-516.

 25. Tytuł oryginału: Potencjalne zastosowanie tenascyny C w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów.
  Autorzy: E. Mazur, Ewa Kopczyńska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Nowotwory 2013 T. 63 nr 6 s. 463-475.

 26. Tytuł oryginału: Analiza wpływu zmiany kąta kolimatora wielolistkowego na dawkę w odbytnicy w radioterapii konformalnej raka gruczołu krokowego.
  Autorzy: I. Wiatrowska, K. Majewska, Renata Kabacińska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Onkol. Radioter. 2013 nr 2 s. 42-47.

 27. Tytuł oryginału: Measurement of primary tumor volume by PET-CT to evaluate risk of mediastinal nodal involvement in NSCLC patients with clinically negative N2 lymph nodes.
  Autorzy: Andrzej Lebioda, Roman Makarewicz, Bogdan Małkowski, Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski, W. Windorbska.
  Źródło: - Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2013 Vol. 18 s. 76-81.

 28. Tytuł oryginału: Preliminary results of linac-based radiosurgery in arteriovenous malformations and cerebral tumours in the Oncology Centre in Bydgoszcz.
  Autorzy: P. Sokal, Andrzej Lebioda, M. Harat, J. Furtak, M. Grzela, Renata Kabacińska, Roman Makarewicz, P. Zieliński, W. Windorbska.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2013 T. 17 nr 1 s. 29-33.

 29. Tytuł oryginału: Indicators for postoperative radiotherapy in patients with prostate cancer after surgery with positive surgical margins.
  Autorzy: K. Kamecki, Marta Biedka, Roman Makarewicz, J. Siekiera.
  Źródło: - Współ. Onkol. 2013 T. 17 nr 4 s. 383-388.

 30. Tytuł oryginału: The biological role of Treg cells in ectopic endometrium homeostasis.
  Autorzy: P. Basta, Krzysztof Koper, Wojciech Kaźmierczak, Mł. Wiśniewski, Adrianna Makarewicz, M. Dutsch-Wicherek, Z. Kojs, T.J. Popiela, Robert Ślusarz, Mariusz Dubiel, Łukasz Wicherek.
  Źródło: - Histol. Histopatol. 2014 Vol. 29 nr 10 s. 1217-1233.

 31. Tytuł oryginału: Three-dimensional dosimetry of the full and empty bladder in HDR vaginal cuff brachytherapy.
  Autorzy: J.D. Kobzda, E. Cikowska-Woźniak, M. Michalska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - Int. J. Gynecol. Cancer 2014 Vol. 24 nr 5 s. 923-927.

 32. Tytuł oryginału: Dose estimation for different skin models in interstitial breast brachytherapy.
  Autorzy: J. Lasota, Renata Kabacińska, Roman Makarewicz.
  Źródło: - J. Contemp. Brachyther. 2014 Vol. 6 nr 2 s. 200-207.