Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Bartuzi

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
pawilon C, I piętro

tel./fax (52) 36-55-416


Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Pracownicy: 

Zdjęcie Kadry Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Adiunkci:

 • dr n. med. Jacek Gocki
 • dr n. med. Małgorzata Graczyk

Asystenci:

 • dr n. med. Joanna Kołodziejczyk
 • dr n. med. Andrzej Kuźmiński
 • dr n. med. Kinga Lis
 • dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja
 • dr n. med. Krzysztof Pałgan

Pozostali pracownicy:

 • mgr Ewa Socha - st. specjalista naukowo-techniczny

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Natalia Ukleja-Sokołowska
 • lek. Adam Wawrzeńczyk

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Szymkiewicz
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: Elżbieta Komorowska
Siedziba i struktura organizacyjna Kliniki

Klinika o profilu alergologicznym i internistycznym, mieści się na I piętrze Pawilonu C Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. Jana Biziela przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Liczy 35 łóżek internistycznych i alergologicznych z niżej wymienioną bazą diagnostyczną.

W Klinice działają:

 • Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna czynna w godzinach 07.00 – 15.00
  Kierownik: dr n. przyr. Magdalena Żbikowska-Gotz
  Laborantka: mgr Ewa Socha

  Świadczy usługi w zakresie: badań immunologicznych i alergologicznych dotyczących diagnostyki chorób alergicznych, zwłaszcza atopowych, w tym:
  • całkowite poziomy IgE,
  • swoiste IgE przeciwko alergenom wziewnym, pokarmowym, zawodowym i lekom,
  • panele wziewne i pokarmowe przeciwko powszechnie występującym alergenom wykrywające podłoże atopowe chorób alergicznych (cechy atopii, zwłaszcza w badaniach przesiewowych),
  • oznaczanie stężeń nieswoistych kompleksów immunologiczych,
  • oznaczanie składowych dopełniacza,
  • oznaczanie cytokin i cząstek przylegania,
  • znaczanie mediatorów aktywacji komórki tucznej i komórki eozynochłonnej,
  • oznaczanie stężeń pierwszorzędowych antyoksydantów, w tym dysmutaza ponadtlenkowa, miedziowo-cynkowa, katalaza, peroksydaza glutationu,
  • ocena produkcji reaktywnych form tlenu przez granulocyty met. chemiluminescencji oraz oznaczanie przeciwciał przeciwjądrowych ANA i ANCA w chorobach układowych tkanki łącznej.

 • Pracownia Endoskopowa i USG czynna w godzinach 08.00 - 14.00,
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
  Personel pielęgniarski: 2 pielęgniarki

  Świadczy usługi w zakresie: badań diagnostycznych układu pokarmowego, specjalizuje się zwłaszcza w alergii pokarmowej i wykonuje:
  • badania gastrofiberoskopowe żołądka i dwunastnicy,
  • badanie rektoskopowe
  • próby prowokacji śluzówki żołądka w ramach diagnostyki alergii na pokarmy,
  • badanie utrasonograficzne jamy brzusznej,
  • testy skórne na alergeny pokarmowe i wziewne.

 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, czynna w godzinach 07.00 - 14.00,
  Kierownik: ....
  Personel pielęgniarski: Elżbieta Chrzaniecka, Krystyna Owczarek, Joanna Flisińska

  Świadczy usługi w zakresie: badań diagnostycznych chorób obturacyjnych płuc, w tym zwłaszcza diagnostykę astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), z chorobami zawodowymi włącznie, w oparciu o:

  • badanie spirometryczne/spirograficzne,
  • badanie pneumotachograficzne,
  • badanie reaktywności oskrzeli,
  • próby rozkurczu oskrzeli,
  • doustne próby prowokacji kwasem acetylosalicylowym,
  • testy prowokacyjne skórne i wziewne z alergenami wziewnymi i zawodowymi,
  • próby wysiłkowe pulmonologiczne,
  • inhalacje lecznicze,
  • FRC,
  • opory dróg oddechowych,
  • podatność (compliance),
  • dyfuzja.Dydaktyka

Klinika prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie chorób wewnętrznych i alergicznych. Zajęcia dydaktyczne w Klinice są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie:

 • wykładów,
 • seminariów, w tym seminariów magisterskich,
 • ćwiczeń w grupach 5-6 osobowych, przy łóżku chorego,
 • ćwiczeń w ramach pracowni diagnostycznych i przychodni.W Klinice znajdują się dwie sale seminaryjne: 25 i 36 miejsc siedzących (w tym biblioteka) wyposażone w podstawowe środki audiowizualne.

Kształcenie podyplomowe
Klinika prowadzi systematyczne szkolenie podyplomowe:

 • lekarzy stażystów (staże podyplomowe),
 • lekarzy specjalizujących się w zakresie: chorób wewnętrznych i alergologii, (staże specjalizacyjne),
 • lekarzy specjalizujących się w zakresie alergologii - pełno profilowe kursy z alergologii i egzaminy specjalizacyjne.Tematyka badawcza:

Główne problemy badawcze Kliniki obecnie to badania nad:

 • Etiopatogenezą: astmy oskrzelowej i POChP oraz rolą zwiększonej aktywności ruchowej w wspomaganiu leczenia tych chorób,
 • Etiopatogenezą: alergii na pokarmy i innych chorób alergicznych przewodu pokarmowego,
 • Etiopatogenezą: nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne.Granty uczelniane: (obecnie wykonywane badania)

 • Nowe metody diagnostyczne w rozpoznawaniu alergii pokarmowej,
 • Oznaczanie stężenia leuktrienów w surowicy i w moczu u chorych z alergią pokarmową przed i po prowokacji alergenem uczulającym,
 • Rozpoznawanie alergii krzyżowej i wieloważnej u chorych z OAS (Oral Allergy Syndrom) przy użyciu alergenów rekombinowanych,
 • Test transformacji blastycznej limfocytów w rozpoznawaniu alergii pokarmowej u chorych z przewlekłymi zapaleniami żołądka,
 • TPEA a DBCFC w rozpoznawaniu alergii na pokarmy,
 • Rola nadwrażliwości typu alergicznego w etiopatogenezie przewlekłych zapaleń żołądka,
 • Rola kompleksów immunologicznych w pokrzywkach o nieustalonej etiologii,
 • Funkcja granulocytów oceniana metodą pomiaru chemiluminescencji krwi pełnej pacjentów chorych na astmę oskrzelową atopową w okresach remisji i zaostrzenia choroby,
 • Ocena bezpieczeństwa i odległych wyników immunoterapii swoistej przeprowadzonej metodą szybką w modyfikacji własnej u chorych po wstrząsach anafilaktycznych na jad owadów błonkoskrzydłych,
 • Stężenie tryptazy w soku żołądkowym u pacjentów z alergią pokarmową,
 • Stan równowagi proteazowo-antyproteazowej u chorych z bronchospastyczną postacią nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • Znaczenie zakażenia syncytialnymi wirusami oddechowymi (RSV) w rozwoju astmy u chorych z bronchospastyczną postacią,
 • nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.