Katedra Endokrynologii i Diabetologii
Katedra Endokrynologii i Diabetologii

prof. dr hab. n. med.
Roman Junik

Kierownik Katedry, Kierownik Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
II piętro, pok. 2086

tel. 52 585-40-20
tel. 52 585-40-41


Sekretariat:

Anna Bartczak
tel. 52 585-42-40

Katedra Endokrynologii i Diabetologii

W skład Katedry wchodzi:

 1. Klinika Endokrynologii i Diabetologii >>
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Junik

 2. Klinika Rehabilitacji Metabolicznej
  Kierownik:

Pracownicy Katedry Endokrynologii i DiabetologiiPracownicy:

 • dr hab. n. med. Agata Bronisz - adiunkt
 • dr n. med. Marcin Gierach - adiunkt
 • dr n. med. Anna Kamińska - starszy wykładowca
 • lek. Katarzyna Krzyżewska - asystent
 • lek. Małgorzata Szafrańska - asystent

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Iwona FlorczykZasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. TEMAT: Diagnostyka, terapia i profilaktyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
  CEL: Wypracowanie optymalnych standardów opieki nad chorymi na cukrzycę w oparciu o możliwości organizacyjne i aparaturowe naszego ośrodka. Badanie etiopatogenezy różnych stanów zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz znaczenia insulinooporności w ich wystąpieniu. Ocena roli nowo odkrytych białek i cytokin w rozwoju insulinooporności.
  Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.

 2. TEMAT: Zaburzenia gospodarki weglowodanowej towarzyszące różnym schorzeniom.
  CEL: Celem badania jest prześledzenie odmienności obrazu klinicznego, diagnostyki, przyczyn występowania oraz najnowszych metod leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu różnych schorzeń.
  Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.

 3. TEMAT: Ocena morfologii i czynności gruczołów dokrewnych.
  CEL: Celem badania jest szczegółowa analiza zmian funkcji i struktury gruczołów dokrewnych w stanach nieprawidłowej ich czynności.
  Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.

 4. TEMAT: Wykorzystywanie badań radioizotopowych w diagnostyce chorób układu endokrynnego.
  CEL: Celem badań jest wykorzystanie, obok tradycyjnego obrazowania, nowoczesnych radioizotopów, ocena stopnia ich kumulacji w różnych tkankach i narządach, ocena skuteczności diagnostycznej, a także łączenie różnych technik wizualizacyjnych (fuzje obrazów).
  Badanie jest kontynuowane od 2007 roku, planowany termin realizacji 2012 r.

 5. TEMAT: Badania scyntygraficzne w neuroobrazowaniu.
  CEL: Celem badań jest wskazanie, że zastosowanie ilościowych i półilościowych metod oceny przepływu mózgowego w tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) pozwala na precyzyjną diagnostykę zaburzeń neurofizjologicznych.
  Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012 r.

 6. TEMAT: Diagnostyka scyntygraficzna układu kostno-stawowego.
  CEL: Celem badań jest wykorzystywanie tradycyjnych, jak i nowoczesnych radioznaczników (MDP, Nanocoll, znaczniki receptorowe), w różnych stanach patologicznych w ortopedii, rehabilitacji, medycynie sportowej i reumatologii.
  Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012 r.

 7. TEMAT: Diagnostyka radioizotopowa układu krwionośnego i limfatycznego.
  CEL: Celem badania jest wskazanie morfologii tętnic, żył i układu chłonnego w stanach chorobowych, jak również przepływów naczyniowych w różnych narządach i tkankach, przy wykorzystaniu znaczników przepływowych oraz wychwytywanych proporcjonalnie do ilości przepływającej krwi.
  Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012 r.


Informacje dla studentów:

Studenckie Koła Naukowe

 1. Studenckie Koło Naukowe Diabetologii
 2. Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii - opiekun dr n. med. Marcin Gierach

Dydaktyka:

Klinika prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego w zakresie endokrynologii i diabetologii.
Zajęcia dydaktyczne w klinice są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie:

 • Wykładów
 • Seminariów
 • Ćwiczeń w grupach 3-6 osobowych przy łóżku chorego
 • Ćwiczeń w ramach pracowni diagnostycznych i przychodni przyklinicznych.

Kształcenie podyplomowe:

Klinika posiada akredytację i możliwość kształcenia podyplomowego:

 • Lekarzy stażystów (staż podyplomowy)
 • Lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych (staż podstawowy i staże kierunkowe)
 • Lekarzy specjalizujących się w zakresie endokrynologii
 • Lekarzy specjalizujących się w zakresie diabetologii.

pdfPublikacje pracowników Katedry w latach 2000-2011 >>790.29 KBkonferencja 2015 XV lecie