Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej

dr hab. n. med.
Maciej Słupski

Kierownik Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-47-30
tel. 781-446-761
tel./fax 52 585-40-16


Sekretariat:

Małgorzata Kosmal

Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr n. med. Jakub Szmytkowski
 • dr n. med. Jacek Szopiński

Starsi wykładowcy:

 • dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny

Asystenci:

 • lek. Stanisław Pierściński
 • lek. Jacek Pypkowski

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Marta Drzewiecka
 • mgr Karolina Tkaczyk

Rezydenci:

 • lek. Eduard Cemaga
 • lek. Marta Drzewiecka
 • lek. Klaudiusz Kobziakowski
 • lek. Przemysław Kubik
 • lek. Andrii Shevchuk
 • lek. Michał Szymański

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Teresa Sojka


Działalność lecznicza i naukowa:

Klinika prowadzi badania naukowe oraz działalność leczniczą w zakresie:

 • chirurgii wątroby, w tym pełen zakres resekcji wątroby z powodu guzów pierwotnych i wtórnych oraz resekcje wieloetapowe; w ramach Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 rozpoczęto przygotowania do programu transplantacji wątroby,
 • chirurgii dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, w tym pierwotne i wtórne zabiegi rekonstrukcyjne dróg żółciowych, naprawy po uszkodzeniach jatrogennych, resekcje z powodu guzów nowotworowych i zwężeń nienowotworowych,
 • chirurgii dużych przepuklin jamy brzusznej w tym zabiegi laparoskopowe przepuklin pachwinowych (TAPP) i brzusznych (lap IPOM), leczenie obejmuje również rehabilitację przed i pooperacyjną oraz rekonstrukcję przedniej powłoki jamy brzusznej,
 • chirurgii przewodu pokarmowego tj. pełen zakres leczenia operacyjnego w zakresie resekcji żołądka, jelita cienkiego i grubego, odbytnicy ze wskazań nowotworowych i nienowotworowych oraz chirurgii trzustki,
 • chirurgii endokrynologicznej, głównie w zakresie resekcji gruczołu tarczowego w pełnym zakresie (włączając leczenie chirurgiczne nowotworów tarczycy), przytarczyc (z śródoperacyjnym monitorowaniem PTH, znakowaniem radioaktywnym i neuromonitoringiem) oraz nadnerczy,
 • leczenia żywieniowego - Klinika prowadzi stałą współpracę z Zespołem i Poradnią Leczenia Żywieniowego w zakresie kwalifikacji, wdrażania i prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego zarówno w trybie hospitalizacji jak i ambulatoryjnym oraz leczenia chirurgicznego przetok przewodu pokarmowego i zespołu krótkiego jelita o różnej etiologii.

Ponadto klinika pełni całodobowe dyżury w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy świadcząc pełen zakres „usług chirurgicznych ostrodyżurowych” w tym zaopatrywanie krwawień do przewodu pokarmowego (we współpracy z Zakładem Endoskopii SU nr 1) oraz współpracuje z Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych.

Działalność dydaktyczna:

 • Klinika prowadzi zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego wydziału lekarskiego 3, 4 i 5 roku w języku polskim i angielskim.
 • Klinika prowadzi zajęcia dla studentów analityki medycznej wydziału farmaceutycznego z zakresu chirurgii ogólnej.
 • W klinice funkcjonuje studenckie koło naukowe dla studentów wydziału lekarskiego.
 • W klinice prowadzone jest kształcenie podyplomowe - szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urologii, ginekologii, ortopedii i innych dziedzinach zabiegowych.
 • Przygotowywane są kursy specjalizacyjne z zakresu leczenia żywieniowego oraz kursy doskonalące leczenia przepuklin brzusznych.
 •