Dziekanat dla studentów

e-mail do Dziekanatu: dzieklek@cm.umk.plAKTUALNOŚCI

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WL do 8 września 2017 r.

docZgłoszenie kandydata do tytułu NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA UMK29 KB
docZgłoszenie kandydata do tytułu NAJLEPSZEGO STUDENTA UMK29 KB
docZgłoszenie kandydata do wyróżnienia za osiągnięcie w określonej dyscyplinie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej29.5 KB
docZgłoszenie kandydata do tytułu NAJLEPSZEGO STUDENTA-SPORTOWCA UMK27.5 KB


Procedura ukończenia studiów oraz dokumenty składane do dyplomu

pdfkierunek lekarski637.15 KB
pdfstudia I stopnia1.16 MB
pdfstudia II stopnia1.17 MB
załączniki >>

Dziekan Wydziału Lekarskiego uprzejmie prosi, aby wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) zostały przed zatwierdzeniem przez promotora sprawdzone w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD.
Raport sprawdzenia antyplagiatowego należy dołączyć do recenzji przed obroną pracy. 


docxZAPISY NA PRAKTYKI W ROKU 201715.33 KB
docOSOBY DO KONTAKTU26.5 KB


ODBYWANIE PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA KLINICZNEGO W JEDNOSTKACH POZA CM
Studenci V roku Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego CM UMK wyrażający wolę odbywania praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów w roku akad. 2017/18 poza uczelnią macierzystą
Uprzejmie informujemy, że od 21.02.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego można pobierać formularze porozumienia do odbywania praktycznego nauczania klinicznego z wybranych przez siebie przedmiotów w jednostkach poza CM UMK. Przystąpienie do porozumienia jest dobrowolne.
docHARMONOGRAM 12.98 KB
docDZIENNIK PRAKTYK - ZAŁĄCZNIK NR 1 260.5 KB


Ocena zajęć na WL >>


WALIDACJA
Informacje dla kandydatów zainteresowanych potwierdzeniem efektów uczenia się w procesie walidacji >>


KREDYTY I POŻYCZKI STUDENCKIE >>


   KIERUNEK LEKARSKI -    
   STUDIA JEDNOLITE   
   MAGISTERSKIE   
   KIERUNEK   
   BIOTECHNOLOGIA -   
   STUDIA I i II STOPNIA   
   KIERUNEK OPTYKA OKULAROWA   
   Z ELEMENTAMI OPTOMETRII -   
   STUDIA I STOPNIA   
   KIERUNEK INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA   
    - STUDIA I STOPNIA   

SPRAWY OGÓLNE