Dziekanat dla studentów

e-mail do Dziekanatu: dzieklek@cm.umk.pl

DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZALICZYŁY SZKOLENIA BHP W FORMIE E-LEARNINGOWEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM, PLATFORMA MOODLE ZOSTANIE PONOWNIE OTWARTA W TERMINIE 13.03.-30.04.2017 R.

Uwaga studenci V roku Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego CM UMK wyrażający wolę odbywania praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów w roku akad. 2017/18 poza uczelnią macierzystą!!!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.02.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego można pobierać formularze porozumienia do odbywania praktycznego nauczania klinicznego z wybranych przez siebie przedmiotów w jednostkach poza CM UMK.
Przystąpienie do porozumienia jest dobrowolne.
docxHARMONOGRAM12.98 KB
docDZIENNIK PRAKTYK - ZAŁĄCZNIK NR 1260.5 KB

Ocena zajęć na WL >>

Informacje dla kandydatów zainteresowanych potwierdzeniem efektow uczenia się w procesie walidacji - link: http://portal.umk.pl/web/u3l/walidacja

Zajęcia dydaktyczne dla studentów VI roku w roku akademickim 2016/2017 rozpoczynają się od 21.09.2016 r. 

KREDYTY I POŻYCZKI STUDENCKIE >>

 

 


   KIERUNEK LEKARSKI -    
   STUDIA JEDNOLITE   
   MAGISTERSKIE   
   KIERUNEK   
   BIOTECHNOLOGIA -   
   STUDIA I i II STOPNIA   
   KIERUNEK OPTYKA OKULAROWA   
   Z ELEMENTAMI OPTOMETRII -   
   STUDIA I STOPNIA   
   KIERUNEK INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA   
    - STUDIA I STOPNIA   

SPRAWY OGÓLNE