Wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Do
Samodzielnych Członków
Rady Wydziału Lekarskiego

W zał. przekazuję pismo Sekretarza Komisji Wyborczej CK, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i ew. weryfikację danych.

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Jacek Kubica

ogl