Erasmus rekrutuje

erasmusW terminie 1-29 lutego 2012 r. odbędzie się rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus. Zainteresowane wyjazdem osoby zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną skierowaną do studentów Collegium Medicum UMK.

Rekrutacja odbywa się raz w roku. Podstawowym kryterium branym pod uwagę podczas naboru do Erasmusa są wyniki w nauce ( średnia ocen) oraz znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym czynny udział w zajęciach prowadzonych przez zagraniczną uczelnię. Osoby zainteresowane naborem, zanim zgłoszą swoją kandydaturę do wyjazdu, mają możliwość zapoznania się ze stronami partnerskich uniwersytetów, programami studiów oraz opinią o danej uczelni na www.erasmuse.pl

Spotkania informacyjne dotyczące programu Ereasmus odbędą się w terminach:

 • 11 stycznia 2012 r.
  sala 30, budynek audytoryjny przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
  14:30-16:00

 • 25 stycznia 2012 r.
  sala 7, budynek audytoryjny przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
  15:00-16:30

 • 22 lutego 2012 r.
 • sala 30, budynek audytoryjny przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
  15:00-16:30

 

 Pełna oferta stypendialna na rok 2012/2013 >>

Zapraszamy do udziału w programie!

erasmus