Spotkanie informacyjne dla studentów IV i V roku kierunku lekarskiego

Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego infrormują studentów IV i V roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, że spotkanie informacyjnego poświęconego projektowi pn. „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza”, realizowanemu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbędzie się w innym terminie.

pdfInformacja358.31 KB