Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej ul. Łukasiewicza 1

Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej ul. Łukasiewicza 1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Wynajem pomieszczeń
mieszczących się w budynku dydaktycznym przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej

 

Oferty należy składać do 19 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00


Wizja lokalna i wykaz osób upoważnionych do kontaktów z oferentami:
Barbara Żytka, tel. 52-585-39-17
Małgorzata Gudell, tel. 52-585-33-76
Pomieszczenia można oglądać w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wyznaczonymi przez Wynajmującego do kontaktów z oferentami.
W sprawach technicznych informacji udziela Bartłomiej Łacheta, tel. 52 585-37-95.