Życzenia Świąteczne

Całej Społeczności Akademickiej Wydziału Lekarskiego CM UMK,
Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Naszego Wydziału życzymy,
aby te czarowne Święta obudziły w nas dziecięcą radość życia,
ufność w dobre dziś i jutro, a wszystkie odłożone
pod poduszkę trudne sprawy i decyzje niech odnajdą prostą
drogę do naszych szczęśliwych gwiazd.
Tego Państwu winszuje

Kolegium Dziekańskie

zyczenia