Grant związany z badaniami naukowymi

Szanowni Państwo,
w imieniu JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna uprzejmie informuję o możliwości uzyskania grantu na pobyt (maksymalnie dwutygodniowy) związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2018 roku. Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej).

Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy). Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 21 grudnia 2018 r.

Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej jako dokument word (docformularz wniosku42.5 KB) na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de w terminie do 20 listopada 2017 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących do dnia 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie, jego Regulamin (m.in. wysokość dofinansowania), formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

Uprzejmie proszę o poinformowanie wszystkich pracowników naukowych oraz doktorantów o Konkursie.

Z wyrazami szacunku oraz pozdrowieniami,
Renata Skowrońska