Przygotowanie do wyboru najlepszego nauczyciela akademickiego - tylko dla ABSOLWENTÓW WL

Termin zgłoszeń upływa 18.10.2017 r.

https://www.surveymonkey.com/r/CMUMK_rejestracja

Formularz ma na celu zebranie adresów e-mail studentów CM UMK, którzy zamierzają wziąć udział w anonimowym głosowaniu na najlepszego nauczyciela akademickiego na poszczególnych kierunkach.

Tajne głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej.

Prosimy o poprawne wprowadzanie danych i ich sprawdzanie przed zatwierdzeniem, gdyż ponowna rejestracja nie jest możliwa. Adresy email i numery indeksów będą weryfikowane przed wysłaniem zaproszeń do głosowania.

UWAGA: Z uwagi na fakt, iż rejestracja jest możliwa z danego urządzenia tylko raz, proszę dokonywać jej z prywatnych komputerów lub telefonów komórkowych. Korzystanie z komputerów dostępnych publicznie (biblioteka, kafejki internetowe itp.) spowoduje brak możliwości ponownego wykorzystania takiego komputera do rejestracji przez inna osobę.