Kurs wewnątrzuczelniany przygotowujący do LEK-u

speakers 414559 1920Szanowni Państwo Absolwenci kierunku lekarskiego,

Spełniając oczekiwania Szanownych Państwa, Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego CM UMK uprzejmie informuje, iż nieodpłatny kurs przygotowujący do LEK odbędzie się w dniach 28.08-01.09.2017 r. (poniedziałek--iątek) w łącznym wymiarze 40 godzin lekcyjnych (8 godzin lekcyjnych dziennie) w auli A przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.
Kurs będzie przeprowadzony w formie wykładów w wymiarze:
  • choroby wewnętrzne              10 godzin

  • pediatria                                 8 godzin

  • chirurgia                                 6 godzin

  • ginekologia i położnictwo       6 godzin

  • medycyna rodzinna                6 godzin

  • psychiatria                              4 godziny