II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

logo polskie centrum stymulacji medycznej Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zaprasza studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę w formie eseju, dotyczącą zagadnień z zakresu komunikacji z pacjentem. Zgłaszane prace powinny mieć charakter interdyscyplinarny, uwzględniać aspekty etyczne, społeczne, psychologiczne i medyczne związane z komunikowaniem się z pacjentem. W pracach można powoływać się na wyniki badań prowadzonych w zakresie komunikacji, ale przede wszystkim należy odwoływać się do własnych doświadczeń i wiedzy zdobytych w kontakcie z pacjentami. Istotne jest, aby w pracach zostały połączone wymiary teoretyczny i praktyczny.

Prace należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres: dialognazdrowie@komunikacjamedyczna.pl do dnia 31.07.2017 r.

Nagrody dla zwycięskich prac zostały ufundowane przez Fundację TZMO Razem Zmieniamy Świat.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.komunikacjamedyczna.pl