Zajęcia z bioinformatyki

Zapraszamy studentów na zajęcia pn. Elementy bioinformatyki (20 godz. wykł. + 10 godz. lab), https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0800-ELBIOINF, które poprowadzi prof. dr hab. Jarosław Meller, pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i jednocześnie profesor w Department of Environmental Health, University of Cincinnati, USA.

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do podstawowych zagadnień i problemów bioinformatyki, w szczególności do zagadnień sekwencjonowania genomów, algorytmów porównywania i analizy sekwencji, oraz analizy ekspresji genów. Na zajęciach laboratoryjnych studenci opanują umiejętności manipulowania sekwencjami i danymi genomicznymi z użyciem narzędzi bioinformatycznych, takich jak cBioPortal, GenomicsPortals, R oraz Galaxy.

Zajęcia odbywać się będą w okresie 1-9.06.2017 r. w godzinach popołudniowych (16.00-20.00) (szczegóły do ustalenia w grupie osób zainteresowanych) w Instytucie Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do dr hab. R. Adamczaka (raad@is.umk.pl)