Wyjazdy do Getyngi 2017/2018

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku Lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria.
Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 12 maja 2017 r. składać komplet dokumentów.

Kryteria kwalifikacji na studia w Getyndze:

  • kwalifikowani są studenci:
    • 3 lub 4 roku studiów kierunku Lekarskiego (którzy rozpoczęli studia w roku 2012/2013 lub później)
    • 4 lub 5 roku studiów kierunku Lekarskiego (którzy rozpoczęli studia w przed 2012/2013)
    • ze średnią ocen z całego toku nauczania min. 3,5
    • posiadający certyfikat znajomości języka niemieckiego


Wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie złożyć go w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM (Budynek Patomorfologii, pokój nr 308).
Do wniosku należy załączyć certyfikat znajomości języka niemieckiego oraz zaświadczenie z Dziekanatu o wysokości średniej ocen z całego przebiegu studiów.


Liczba oferowanych miejsc: 1 na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

Wniosek wyjazdowy do pobrania ze strony:
https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_plus_studia_wniosek/

Strona Polsko - Niemieckiego Porozumienia: http://www.dpg-goettingen.de/

Adres do korespondencji: programy@cm.umk.pl