Ogłoszenie wyników LEK

Drodzy Studenci, Doktorzy in spe.

Serdecznie dziękuję za Wasz trud i zdyscyplinowanie. Za dobre przygotowanie do próbnego LEK-u. Za 4 godziny męczącego wysiłku - intelektualnego i fizycznego. Gratuluję! Egzamin wypadł całkiem dobrze- Wasza to i moja satysfakcja! Trochę szlifu w wakacje i czekam na wyniki powyżej 80 procent na wrześniowym Lekarskim Egzaminie Końcowym! Będę Wam na nim towarzyszyła.

Wasz, pełen szacunku, Dziekan


PS.
Pani dr hab. Beacie Sulikowskiej, która przygotowała próbny LEK i całemu Zespołowi towarzyszącemu podczas LEK serdeczne podziękowania.

docxWYNIKI19.13 KB