I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa

grafika ilustracyjnaKatedra i Zakład Genetyki Klinicznej zaprasza 20 maja 2017 r. na I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecznej.

Więcej informacji >>