Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Międzykulturowa Opieka Medyczna Wyzwaniem Dla Zespołu Interdyscyplinarnego"

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ,,MIĘDZYKULTUROWA OPIEKA MEDYCZNA WYZWANIEM DLA ZESPOŁU INTERDYSCYLINARNEGO" - 19-20 MAJA 2017 R.

CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37, 60-356 POZNAŃ

GOŚĆ SPECJALNY: Waris Dirie - Kwiat Pustyni

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego", która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podczas Konferencji wykłady i prezentacje poprowadzą najlepsi krajowi oraz zagraniczni eksperci. Pragniemy, aby program naukowy odzwierciedlał jak najbardziej codzienny charakter pracy z pacjentem odmiennym kulturowo. Liczymy w związku z tym na Państwa głos i udział w dyskusjach, które pomogą przedstawić różnego rodzaju doświadczenia związane z międzykulturową opieką medyczną w Polsce i za granicą, przenosząc dobre praktyki do naszego kraju.

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, farmaceutów, dietetyków, logopedów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, osób pracujących w opiece społecznej, instytucjach państwowych, prawników, pedagogów, bioetyków, psychologów, psychoterapeutów, socjologów i wszystkich osób, które związane są zawodowo z tematyką naszego wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi sesjami kierunkowymi oraz szczegółami dotyczącymi rejestracji, które znajdą się na stronie internetowej http://interculture.evenea.pl/.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Prof. dr hab. Michał Musielak
Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

PLANOWANE SESJE KIERUNKOWE W TRAKCIE KONFERENCJI:

 1. Polityka zdrowotna i społeczna w zakresie opieki nad pacjentem wielokulturowym.
 2. Prawa pacjenta, a pacjent z odmiennego kręgu kulturowego.
 3. Holistyczny model opieki nad pacjentem wielokulturowym.
 4. Dylematy etyczne pracowników ochrony zdrowia w pracy z pacjentem wielokulturowym.
 5. Komunikacja międzykulturowa w opiece medycznej.
 6. Finansowanie procedur medycznych, a pacjent wielokulturowy.
 7. Varia.
 8. Sesja studencka - doświadczenia związane z opieką nad pacjentem pochodzącym z różnych kultur.

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej http://interculture.evenea.pl/, jak i terminowe uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane będą do dnia 10.05.2017 r.

Uczestnicy konferencji:
Rejestracja wczesna od 10 stycznia do 31 marca 2017 roku/ 492,00 PLN netto
Rejestracja późna od 1 kwietnia do 10 maja 2017 roku/ PLN 676,50 netto
Rejestracja dla studentów od 10 stycznia do 10 maja 2017 roku/ 200,49 PLN netto

WYSTĄPIENIE/ZGŁOSZENIE STRESZCZENIA:
Osoby zainteresowane wygłoszeniem wystąpienia (w ramach wskazanych sesji kierunkowych) w trakcie trwania Konferencji proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaznaczenie wybranego typu uczestnictwa i terminowe uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Omawiany formularz znajduje się na stronie internetowej http://interculture.evenea.pl
Czas nadsyłania streszczeń w języku polskim i angielskim (wymagania edytorskie wg wzoru zamieszczonego w niniejszym komunikacie - Załącznik Nr 1) do dnia 31 marca 2017 roku.
Organizatorzy przewidują publikację prac przez Komitet Naukowy w formie e-booka.
Dokładny program Konferencji zostanie opublikowany na stronie wydarzenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO POZNANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA W TRAKCIE KONFERENCJI


Streszczenie pracy należy przygotować w języku polskim i angielskim według poniższego wzoru. Wymaganym terminem przesłania wystąpienia jest 31 marca 2017 roku na adres mailowy: transkulturowosc@gmail.com

 • Imię i nazwisko każdego z autorów pracy (inicjały imion) z podkreśleniem autora prezentującego wyniki. Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację.
 • Proszę podać dane autora do korespondencji (wraz z pełnymi danymi kontaktowymi).
 • Tytuł wystąpienia
 • Struktura części głównej: wstęp/cel/materiał i metoda/wyniki/wnioski
 • Słowa kluczowe: maksymalnie 5
 • Wymagana wersja polska i anglojęzyczna
 • Ilość słów: maksymalnie 350; Czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki tekstu głównego: 11 punktów; marginesy 2,5 cm.
 • Treść streszczenia powinna zostać przygotowana w pliku *.docx lub *.doc