II Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo,

Niniejszym przypominamy o zbliżającej się II Konferencji Naukowej pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, organizowanej pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii, która odbędzie się w dniach 9-11 marca 2017 roku w Zakopanem.

Program konferencji dotyczyć będzie współczesnych metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Tematyka obejmie m.in. doniesienia z zakresu epidemiologii, onkologii, genetyki, obiektywnych metod badania słuchu, otologii, w tym najnowszych możliwości stosowania implantów słuchowych, a także współczesnych poglądów na temat leczenia schorzeń zatok, szumów usznych, zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Ciekawym punktem programu będzie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu otorynolaryngologii.
Zapisy na sprawdzian pod adresem sprawdzian@ifps.org.pl

11/03/2017, godz. 08:30, Sala Konferencyjna: Kwiatkowski, Hotel Belvedere, Zakopane

Szczegóły konferencji dostępne są na stronie internetowej:

a href="http://otolaryngologia2017.pl/">http://otolaryngologia2017.pl/


Z wyrazami szacunku,

Marta Jarosz

Nazwa konf Zakopane A4
Sekretariat konferencji
Tel. +48 (22) 463 53 49
e-mail: sekretariat@otolaryngologia2017.pl
http://otolaryngologia2017.pl/
ul. Mokra 1, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
www.inz.waw.pl