Życzenia Świąteczne

By wszystko nam się rozplątało

Węzły, konflikty, powikłania

Oby się wszystkie trudne sprawy

Porozkręcały jak supełki

Własne ambicje i urazy

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki

By anioł podarł każdy dramat

Aż do rozdziału ostatniego…

    ks. Jan Twardowski
zdj zycz
Kochani,
Wszystkim Pracownikom i Studentom Wydziału Lekarskiego,
Collegium Medicum oraz UMK
życzymy wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku
wraz z serdecznymi podziękowaniami
za dotychczasową współpracę.


Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego