Program "Uczelnia medyczna wolna od uzależnień"

Powołany przez Profesora dr. hab. med. Aleksandra Araszkiewicza w Katedrze Psychiatrii zespół terapeutów, psychologów i lekarzy psychiatrów pracuje nad programem działań profilaktycznych i edukacyjnych, jak również nad stworzeniem zasad udzielania pomocy i wsparcia Studentom Collegium Medicum uzależnionym lub nadużywającym alkoholu, substancji psychoaktywnych, jak również zachowań nałogowych. Zwracam się do Nauczycieli akademickich i Studentów o przekazywanie swoich uwag lub propozycji na adres e-mail Katedry Psychiatrii: kizpsych1@cm.umk.pl z dopiskiem "Uzależnienia" w temacie wiadomości.