Stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akad. 2016/2017 - składanie dokumentów do 5.09.2016 r.

styp min     Informuję studentów i doktorantów o możliwości ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia te przyznawane będą w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051).
     Informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2016/2017 oraz wzory wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra
      Wnioski (część A i B) wraz z załącznikami o przyznanie stypendium należy składać w wersji wydruku papierowego oraz w wersji elektronicznej w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, pokój nr 9 (doktoranci) i pokój nr 6 (studenci) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.09.2016 r.

 

Dziekan                     
Wydziału Lekarskiego               
/-/                          
Prof. dr hab. Jacek Kubica