Konkurs Badawczy 2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosiło kolejną edycję konkursu badawczego.

W tym roku podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii mogą ubiegać się o zlecenie do realizacji w 2016 r. i 2017 r. projektu badawczego w zakresie opracowania metodologii badania dotyczącego skuteczności terapii.

Termin składania ofert upływa 8 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje (Szczegółowe Warunki Konkursu Badawczego, Regulamin oraz wzór oferty) na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii pod poniższym linkiem:
http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1019784

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

Z poważaniem,

Anna Strzelecka
Specjalista ds. badań i analiz
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. 22 855 54 69 wew. 124
anna.strzelecka@kbpn.gov.pl
www.kbpn.gov.pl