Tytuł najlepszego absolwenta i studenta UMK oraz wyróżnienie za osiągniecie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej

Do 26 sierpnia 2016 r. studenci/absolwenci mogą składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego wypełnione wnioski (w formie tradycyjnej) o uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta i studenta UMK w roku akad. 2015/2016 oraz o wyróżnienie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej.

pdfzarządzenie96.1 KB
docwniosek - najlepszy absolwent29 KB
docwniosek - najlepszy student29 KB
docwniosek - wyróżnienie29.5 KB